Hankkeet

Kehitystutkimuksen akatemiaohjelman haku 2017: rahoituskausi 1.3.3018 - 28.2.2022 (5,7 M €)

 • Antimikrobilääkeresistenssin esiintyminen, lähteet ja ehkäisy Länsi-Afrikassa - AMR-geenivirta ihmisten, eläinten ja ympäristön välillä (AMR Kehy)
  Anu Kantele, Helsingin yliopisto
  Marko Petri Virta, Helsingin yliopisto
  Salla Sariola, Turun yliopisto
  2020Develop hankekuvaus Kantele.pdf

 • Kansalaiseksi kasvamisen teoria ja käytäntö: Kokemuksia Tansaniasta ja Ugandasta (CS-LEARN)
  Tiina Kontinen, Jyväskylän yliopisto
  Katariina Holma, Oulun yliopisto
  2020Develop hankekuvaus Kontinen.pdf

 • Tavoite 4+: Ekokulttuurisen monimuotoisuuden sisällyttäminen laatuopetukseen Ecuadorin Amazoniassa
  Paola Minoia, Helsingin yliopisto
  2020Develop hankekuvaus Minoia.pdf

 • Vesi ja haavoittuvuus hauraissa yhteiskunnissa (WATVUL)
  Anja Kaarina Nygren, Helsingin yliopisto
  Matti Kummu, Aalto-yliopisto
  2020Develop hankekuvaus Nygren.pdf

 • Kestävien maankäyttötapojen kehittäminen ruokaturvan parantamiseksi Afrikassa ekosysteemipalvelujen ja ympäristön toiminnan mittaamisen kautta (SMARTLAND)
  Petri Pellikka, Helsingin yliopisto
  Timo Vesala, Helsingin yliopisto
  Laura Alakukku, Helsingin yliopisto
  2020Develop hankekuvaus Pellikka.pdf

 • Ilmaston muutoksesta aiheutuva pakolaisuus ja kamppailu kestävistä elinkeinoista Etelä-Aasiassa
  Sirpa Tenhunen, Helsingin yliopisto
  2020Develop hankekuvaus Tenhunen.pdf

 • Varautuminen uusiin zoonoosi-infektioihin Keniassa
  Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto
  2020Develop hankekuvaus Vapalahti.pdf

Kehitystutkimuksen akatemiaohjelma, kutsuhaku 2018 (ulkoministeriön lisärahoitus 3,3 M €). Rahoituskausi 1.1.2019 - 31.12.2022.

LEAP-RE hankkeet 2022-2023

Kansainvälinen LEAP-RE -konsortio käynnisti tammikuussa 2021 tutkimushankehaun ”AU-EU Collaborative Research and Innovation Projects for Renewable Energy". Haun tarkoituksena oli tukea uusiutuvien energialähteiden kehittämistä ja siten vastata sekä ilmastonmuutokseen että sähköistystarpeeseen, jotka ovat kaksi suurimmista haasteista tämän päivän Afrikassa.

Rahoitettavaksi valittiin 13 hanketta, jotka saavat 10,35 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeita rahoittaa 16 afrikkalaista ja eurooppalaista tutkimusrahoitusorganisaatiota sekä Euroopan komissio.

Tutkimushankkeisiin kuuluu yhteensä 83 osapuolta kahdeksasta Euroopan maasta (Belgia, Ranska, Suomi, Saksa, Portugali, Romania, Espanja, Iso-Britannia) ja 9 Afrikan maasta (Algeria, Egypti, Etiopia, Marokko, Mosambik, Nigeria, Etelä-Afrikka, Togo, Tunisia).

Rahoitettavien hankkeiden joukossa oli kolme suomalaisryhmää, joille Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 500 000 euron rahoituksen: 

 • Juha Kiviluoma (VTT): Avoimen ja kestävän AU-EU energiajärjestelmämallinnuksen ekosysteemin kehitys ja demonstraatio.
 • Simona Lohan (TAU): Puhtaan ja kestävän veden mahdollistaminen älykkään UV/LED-desinfioinnin avulla aurinkoenergiaa hyödyntämällä.
 • Benjamin Wilson (AALTO): REcycling of spent Li-ion batteries and end-life photovoltaic panels: From the development of metal recovery processes to the implementation of a START-up (RESTART).

Rahoitetut hankkeet täydentävät Suomen Akatemian kehitystutkimuksen akatemiaohjelmaa (DEVELOP).

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?