Rahoituksen maksatus

Suomen Akatemia maksaa rahoituksen maksatuspyyntöjä vastaan yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden kustannusten perusteella. Suorituspaikka vastaa maksatuspyynnöistä, ei yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä. Poikkeuksena voi olla yksittäisen tutkijan saama henkilökohtainen apuraha.

Maksatuspyynnöt toimitetaan Akatemiaan päätöskohtaisesti (eli päätösnumeroittain) määrämuotoisina verkkolaskuina. Y-tunnuksen omaava suomalainen yritys tai yhteisö voi tehdä maksatuspyynnön myös Akatemian verkkoasioinnissa. Rahoitusehdoissa annetaan tarkempi ohjeistus verkkolaskujen laatimiseen. Verkkolaskujen mukana ei voi toimittaa liitteitä. Akatemia ei hyväksy sähköpostin liitteenä lähetettyjä laskuja.

Suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat hakea Akatemialta ennakkoa. Ennakko on kertaluontoinen, ja sen suuruus on pääsääntöisesti 10 prosenttia Akatemian myöntämästä rahoitusosuudesta. Valtionavustuslain mukaan ennakkoa voidaan maksaa, jos se on avustuksen käytön kannalta perusteltua. Akatemia ei maksa ennakkoa liikkuvuusapurahoista, tutkimusinfrastruktuurien rahoituksesta tai yliopistojen profiloitumisrahoituksesta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?