Uutta Suomen Akatemian rahoitusehdot 2022-2023 -asiakirjassa

Aiemmin tehtyihin rahoituspäätöksiin sovelletaan ao. päätöksen liitteenä olevia rahoitusehtoja. Ohessa on kooste keskeisimmistä muutoksista asiakirjaan.

4. Ulkomaisen tutkijan tutkimusvierailusta ja tutkimustyöstä Suomessa aiheutuvat kustannukset (TARKENNUKSIA)


5.1 Laittoman työvoiman käyttöön syyllistyminen (UUSI)


5.4. EU:n pakoteasetukset (UUSI)

Suomen Akatemian tavoitteena on varmistaa pakotteiden mukaisesti, ettei mitään sen myöntämiä varoja käytetä suoraan tai välillisesti sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen tukemiseen, jotka YK tai EU on nimennyt Venäjä- ja Valko-Venäjä -pakotteiden kohteeksi.


5.5.1 Vertaisarvioitujen artikkeleiden avoin saatavuus (TARKENNUS)


”Sallittujen lisenssien käyttöön ei tarvitse pyytää erikseen lupaa Akatemialta. Tätä toimintatapaa sovelletaan takautuvasti myös Suomen Akatemian 2.11.2020 lähtien tekemiin rahoituspäätöksiin.”

5.6. Kaksikäyttötuotteiden vienti (UUSI)

Vientivalvonta perustuu EU:n kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta-asetukseen.


8.1 Yleisperiaatteet (TARKENNUS)


”Kehitystutkimuksen hankkeiden osalta voidaan soveltaa myös Suomen Akatemian ja ulkoasiainministeriön yhdessä sopimia käytäntöjä suomalaisen ja ulkomaisen suorituspaikan yhteistyön osalta.”

9. Henkilöstön palkkaus (TARKENNUS)

Liittyy ostopalveluihin.

9.2. Akatemiatutkijan tehtävä (ensimmäinen haku syyshaussa 2022, päätökset keväällä 2023) (UUSI)

Tämä osio koskee uudistettua akatemiatutkijan tehtävää.

9.3. Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkka (TARKENNUS)

10. Suomen Akatemian rahoituksella suoritettavat hankinnat (TARKENNUS)

10.1. Käyttöomaisuuden hallinta (TARKENNUS)

Lisäys koskee tutkimusinfrastruktuureja.

11. Tutkimusrahoituspäätöksen muuttaminen (TARKENNUS)

14. Raportointi (TARKENNUS)

Lisätty maininta EU:n elpymis- ja palautumisvälineen erityisrahoituksen raportoinnista.

14.2. Tilintarkastuskertomus (TARKENNUKSIA)

15.1. Ennakot (TARKENNUKSIA)

15.2. Maksatuspyynnöt (TARKENNUS)

16.5. Yleiskustannuskerroin (TARKENNUS)

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?