Muutokset rahoituspäätöksiin

Muutokset Suomen Akatemian rahoituspäätöksiin vaativat aina Akatemian luvan. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja hakee muutosta Akatemian verkkoasioinnin kautta. Muutoshakemuksessa on oltava riittävät perustelut ja asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

Katso yksityiskohtaiset muutoksenhakuohjeet Suomen Akatemian rahoitusehdot -asiakirjasta.

Rahoituspäätöksiin voi hakea seuraavia muutoksia:

Uuden rahoituspäätöksen vuosierien muuttaminen

Suomen Akatemian rahoitusehdot 1.11.2023—31.10.2024 (päätetty 30.10.2023) – asiakirjasta on poistettu liittestä 1 kohta ”Uuden rahoituspäätöksen vuosierien muuttaminen”. Rahoitusehtojen kohdassa ”7.1. Myönnetyn määrärahan vuosierien muuttaminen” vuosierämuutos on vielä mainittu. Vuosierämuutosta ei ole enää tarpeen tehdä Akatemian verkkoasioinnissa. Rahoitus on käytettävissä normaalisti koko rahoituskauden ajan ilman tätä muutosta.

Rahoituskauden aikana tapahtuvista merkittävistä muutoksista päätöksen kustannusarviossa riittää ilmoitus Akatemian verkkoasioinnissa kohdassa Omat hakemukset> Päätetyt > Anna lisätietoja.

Tämä koskee takautuvasti myös Akatemian aiemmin tekemiä rahoituspäätöksiä.

Rahoituskauden pidentäminen

Rahoituskauden pidennystä voi hakea hankkeessa työskentelevän tutkijan äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaan tai varusmies- tai siviilipalvelun takia tai muusta erityisestä syystä, esim. pitkäaikaisen sairauden vuoksi.

Lisämääräraha (eli kompensaatio)

Lisäkustannusmallin mukaisissa päätöksissä (esim. akatemiaprofessorin tehtävä, akatemiatutkijan tehtävä) voi hakea lisärahoitusta hankkeelle tutkijan äitiysvapaan tai pitkäaikaisen sairauden takia.

Suorituspaikan vaihtaminen

Suorituspaikan vaihtamista voi hakea, kun tutkimuksen vastuullinen johtaja siirtyy työskentelemään toiseen suorituspaikkaan kesken rahoituskauden.

Akatemiaprofessorin tehtävän rahoituksen muutos yhteisrahoitteiseksi

Akatemiaprofessori voi hakea muutosta vuosipalkkansa rahoitukseen siten, että koko palkka tai osa palkasta voi tulla muista lähteistä.

Akatemiatutkijan tehtävän rahoituksen muutos yhteisrahoitteiseksi

Akatemiatutkija voi hakea muutosta vuosipalkkansa rahoitukseen siten, että osa palkasta voi tulla muista lähteistä. Muualta tuleva palkka pitää osoittaa tutkimustehtäviin, tai tutkijan pitää työskennellä yliopiston urajärjestelmässä.

Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen muutos yhteisrahoitteiseksi

Tämä muutosmahdollisuus koskee vain niitä rahoituspäätöksiä, jotka on tehty 1.9.2020 ja sen jälkeen avoinna olleiden hakujen perusteella. 

Tutkimusmäärärahasta luopuminen kokonaan

Tutkimusmäärärahasta luopumista kokonaan haetaan, kun myönnettyä rahoitusta ei oteta vastaan tai määrärahasta luovutaan ennen rahoituksen käyttöä.

Tutkimusmäärärahasta luopuminen kesken rahoituskauden

Tutkimusmäärärahasta luopumista kesken rahoituskauden haetaan, kun määrärahasta luovutaan kesken rahoituskauden.

Vastuullisen johtajan vaihtaminen

Vastuullisen johtajan vaihtamista kesken rahoituskauden voi hakea poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä. Organisaatiorahoitusmuodoissa vastuullisen johtajan vaihtaa organisaation pääkäyttäjä.

Päätöksen ehtojen tai käyttötarkoituksen muuttaminen tai tutkimussuunnitelman olennaiset muutokset

Rahoituspäätöksen ehtojen tai käyttötarkoituksen muuttamista voi hakea vain erityisestä syystä. Tutkimussuunnitelmaan voi hakea muutosta erityisestä syystä, kun kyseessä on olennainen muutos. 

Konsortion osahankkeiden rahoitusosuuksien muutos

Akatemia voi antaa luvan konsortion osahankkeiden keskinäisten rahoitusosuuksien muuttamiseen. Konsortion kokonaisrahoitus ei kuitenkaan saa muuttua.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?