Muutokset rahoituspäätöksiin

Muutokset Suomen Akatemian rahoituspäätöksiin vaativat Akatemian luvan. Muutosta rahoituspäätökseen haetaan Akatemian verkkoasioinnin kautta. Vastuullinen johtaja jättää muutoshakemuksen kohdassa Omat hakemukset > Päätökset > Muutoshakemukset.

Muutoshakemuksessa on oltava riittävät perustelut ja asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Yksityiskohtaiset muutoksen hakuohjeet on esitetty Suomen Akatemian verkkoasioinnissa rahoituspäätöksen liitteenä  olevan Rahoitusehdot— dokumentin liitteessä 1.

Rahoituspäätöksiin voi hakea seuraavia muutoksia:

Uuden rahoituspäätöksen vuosierien muuttaminen

Vuosierien muutosta voi hakea, kun hankkeen vastuullinen johtaja ei voi sitoutua päätöksen vuosieräjakoon.

Rahoituskauden pidentäminen

Rahoituskauden pidennystä voi hakea hankkeessa työskentelevän tutkijan äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaan taikka varusmies- tai siviilipalvelun johdosta. Lisäksi rahoituskautta voi pidentää muusta erityisestä syystä, esim. pitkäaikaisen sairauden vuoksi.

Lisämääräraha (eli kompensaatio)

Lisäkustannusmallin mukaisissa päätöksissä (esim. akatemiaprofessorin tehtävä, akatemiatutkijan tehtävä) voi hakea lisärahoitusta hankkeelle tutkijan äitiysvapaan tai pitkäaikaisen sairauden takia.

Suorituspaikan vaihtaminen

Suorituspaikan vaihtamista voi hakea, kun tutkimuksen vastuullinen johtaja siirtyy työskentelemään toiseen suorituspaikkaan kesken rahoituskauden.

Akatemiaprofessorin tehtävän rahoituspäätöksen muutos yhteisrahoitteiseksi

Akatemiaprofessori voi hakea muutosta vuosipalkkansa rahoitukseen siten, että koko palkka tai osa palkasta voi tulla muista lähteistä.

Akatemiatutkijan tehtävän rahoituspäätöksen muutos yhteisrahoitteiseksi

Akatemiatutkija voi hakea muutosta vuosipalkkansa rahoitukseen siten, että osa palkasta voi tulla muista lähteistä. Tämä edellyttää, että muualta tuleva palkka on osoitettu tutkimustehtäviin tai että tutkija työskentelee tutkimustehtävään tähtäävässä yliopiston urajärjestelmässä.

Tutkimusmäärärahasta luopuminen kokonaan

Tutkimusmäärärahasta luopumista kokonaan haetaan, kun myönnettyä rahoitusta ei oteta vastaan tai määrärahasta luovutaan ennen rahoituksen käyttöä.

Tutkimusmäärärahasta luopuminen kesken rahoituskauden

Tutkimusmäärärahasta luopumista kesken rahoituskauden haetaan, kun määrärahasta luovutaan kesken rahoituskauden.

Vastuullisen johtajan vaihtaminen

Vastuullisen johtajan vaihtamista kesken rahoituskauden voi hakea poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä.

Päätöksen ehtojen tai käyttötarkoituksen muuttaminen tai tutkimussuunnitelman olennaiset muutokset

Päätöksen ehtojen tai käyttötarkoituksen muuttamista voi hakea vain erityisestä syystä.  Tutkimussuunnitelmaan voi hakea muutosta erityisestä syystä, kun kyseessä on tutkimus-suunnitelman muuttaminen olennaisesti. Ota aina ensin yhteyttä Akatemiaan lisätietojen saamiseksi.

Vähäisiin tutkimussuunnitelman muutoksiin ei tarvita Akatemian lupaa.

Konsortion osahankkeiden rahoitusosuuksien muutos

Akatemia voi antaa luvan konsortion osahankkeiden keskinäisten rahoitusosuuksien muuttamiseen. Konsortion kokonaisrahoitus ei kuitenkaan saa tällöin muuttua.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?