Tutkimussuunnitelman rakenne: liikkuvuuskutsu Ukrainasta Suomeen syksy 2023 -haku

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudattavat liikkuvuushakemukset, joissa kutsutaan tutkijoita Ukrainasta Suomeen.

Tutkimussuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa. Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittamaan tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 5 sivua. Fontti on Calibri/Carlito 12 pt, riviväli 1 ja marginaalit 20 mm. Paperikoko on A4. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. (tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei saa käyttää. Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelmaan ja lasketaan siten tutkimussuunnitelman pituuteen. Lähdeluettelon fonttikoko on 10pt.

Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa.

1. Tutkimushankkeen esittely

1.1 Kuvaile tutkimushanketta, jonka yhteyteen kutsuttavan tutkijan työ liitetään tai on jo liitetty:

 • tarkoitukset ja tavoitteet
 • toteutuksen aikataulu

1.2 Kerro pääpiirteittäin, miten tutkimushankkeen perusrahoitus on järjestetty tai aiotaan järjestää (rahoituslähde ja myönnetty/haettu/haettava summa). Huomaa, että Akatemian liikkuvuusrahoitusta ei ole tarkoitettu tutkimuskuluihin, konferenssimatkoihin tai palkkoihin, vaan vierailuista aiheutuviin matka- ja elinkustannuksiin Suomessa.

2. Liikkuvuussuunnitelman esittely ja haettavan rahoituksen erittely

2.1. Esitä liikkuvuussuunnitelma:

 • Kerro, missä kutsuttava tutkija on tällä hetkellä, mihin asti hänen nykyinen rahoituksensa ulottuu ja mikä on ajanjakso (esim. 12 kuukautta alkaen kesällä 2024), jolloin kutsutun on tarkoitus olla Suomessa. Ilmoita vierailuaika myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Liikkuvuus (Mobility)”.

2.2 Erittele ja perustele Akatemialta haettava rahoitus:

 • Erittele, mikä on matkakulujen osuus, mikä on elinkustannusten osuus ja kerro, mihin haettavat summat perustuvat. (Esim. oman organisaation matkustusohje. Suorituspaikka voi antaa rahoituksen kutsuttavalle kokonaan tai osittain apurahana sen mukaan, mikä on suorituspaikan käytäntö.) Jos haet rahoitusta myös majoitukseen, vakuutuksiin, mahdollisiin MELA-maksuihin ja veroseuraamuksiin varautumiseen tms., erittele niiden osuudet. Matkakustannukset voivat koskea matkaa Suomeen, mikäli kutsuttava ei ole jo Suomessa, paikallisliikennemaksuja Suomessa ja vierailun jälkeistä paluumatkaa Ukrainaan tai muuhun maahan.

3. Hakijan meriitit ja tutkimusympäristö

  Kerro hakijasta:

  • keskeiset ansiot tutkijana
  • rooli kutsuttavan tutkijan integroimisessa suomalaiseen tutkimusyhteisöön

  4. Ukrainasta kutsuttavan tutkijan meriitit ja tutkimusympäristö

   Kerro kutsuttavasta tutkijasta:

   • tutkijanuran vaihe
   • keskeiset ansiot tutkijana
   • suunniteltu rooli suomalaisessa tutkimusryhmässä

   Kerro, miksi kyseinen tutkija valikoitui kutsuttavaksi, miksi juuri Suomi on hänelle sopiva paikka ja miten hänet aiotaan integroida osaksi suomalaista tutkimusyhteisöä.

   Nimeä yliopisto, tutkimuslaitos tai muu organisaatio Ukrainassa, jossa kutsuttavalla oli 24.2.2022 tai on nyt affiliaatio.

   Nimeä yliopisto, tutkimuslaitos tai muu organisaatio Ukrainassa, Suomessa tai muussa maassa, jossa kutsuttava teki tutkimustyötään 24.2.2022.

   Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?