CoE-suunnitelman ohje, CoE 2018–2025 väliarviointi

CoE-suunnitelma tehdään verkkoasioinnissa CoE-suunnitelma-välilehdellä. Suunnitelmaa ei voi jättää liitteenä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa suunnitelmaa.

CoE suunnitelman pituus on enintään 6 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Paperikoko on A4. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei voi käyttää. Lähdeluetteloa (enintään yksi sivu) ei lasketa suunnitelman pituuteen mukaan.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

1. Toteutuneet saavutukset huippuyksikkökaudella 2018–2021, noin 2 sivua

  • Kuvaa miten huippuyksikkö on saavuttanut huippuyksikkökaudelle asettamansa tavoitteet ja miten ne edistävät huippuyksikköohjelman tavoitteita: laatu, vaikuttavuus ja uudistuminen sekä kuvaa, miten huippuyksikön lisäarvo on näkynyt toiminnassanne kuluneen neljän vuoden aikana.

2. Suunnitelma huippuyksikkökaudelle 2023–2025, n. 4 sivua

  • Kuvaa mitkä ovat huippuyksikön kunnianhimoiset tavoitteet loppukaudelle, miten ne toteutetaan ja miten ne kytkeytyvät toisiinsa. Kuvaa myös huippuyksikön tutkijoiden täydentävä osaaminen suhteessa tavoitteisiin. Kuvaa lyhyesti huippuyksikön suunnitelma rahoituskauden päättymisen jälkeen (exit-suunnitelma) ja isäntäorganisaatioiden sitoutuminen huippuyksikön toimintaan kauden aikana ja sen jälkeen.

3. Lähdeluettelo

  • tiedot suunnitelmassa käytetyistä lähteistä
  • Lähdeluetteloa (enintään 1 sivua) ei lasketa suunnitelman pituuteen mukaan.
  • Ota huomioon, että lähdeluettelon tekstityyppi ja -koko sekä riviväli ovat samat kuin muuallakin suunnitelmassa.

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?