Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamassa tutkimuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaukset kohdistuvat sukupuolten tasapuolisen edustuksen varmistamiseen, rakenteellisen epätasa-arvon poistamiseen ja ehkäisemiseen sekä aktiivisiin toimiin sukupuolinäkökulman ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tutkimuksessa.

Akatemian päätöksentekoelimet seuraavat sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tutkimusrahoituksesta päätettäessä. Erityisesti seurataan uusien rahoitusmuotojen tai nykyisiin tehtyjen muutoksien vaikutusta tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Tutkimusrahoitusta ja tutkimustehtäviä koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyteen sekä sukupuolten tasapuoliseen arviointiin esimerkiksi vanhempainvapaiden aiheuttamien tutkijanuran katkosten osalta kiinnitetään erityistä huomiota.

Rahoituspäätösten valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sovelletaan Akatemian tutkimusrahoituksella työskenteleviin sekä Akatemian hallintoviraston henkilökuntaan. 

Lue lisää Suomen Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjauksista

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?