Suorituspaikan sitoumus – 2023 Kansainväliset tutkimusinfrastruktuurijäsenyydet – jäsenmaksut, kutsuhaku

2023 Kansainväliset tutkimusinfrastruktuurijäsenyydet – jäsenmaksut, kutsuhaun hakijana ja suorituspaikan sitoumuksen antajana on kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin jäsenyyttä koordinoiva tutkimusorganisaatio. Teknisistä syistä sama henkilö ei voi jättää hakemusta ja antaa suorituspaikan sitoumusta. Sitoumuksen antajan täytyy olla tutkimusorganisaation rehtori/vararehtori tai pääjohtaja.

Tutkimusorganisaatio sitoutuu jäsenmaksuhakemukseen kuittaamalla verkkoasioinnissa erillisen suorituspaikan sitoutumispyynnön. Tämä tapahtuu seuraavasti:

Hakija täyttää hakemukseen suorituspaikan sitoumuksenantajan tiedot hakulomakkeen Suorituspaikka-välilehden alareunassa. Sitoumuspyyntö lähetetään sitoumuksenantajalle sähköpostitse Suomen Akatemiasta hakuajan päättymisen jälkeen. On tärkeä varmistaa, että sitoumuksenantajan sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein ja sellainen, jota sitoumuksenantaja aktiivisesti käyttää. Sitoumuksenantajalle lähetettävä sähköpostiviesti sisältää linkin verkkoasioinnin kirjautumissivulle. Kirjautumisen jälkeen sitoumuksenantaja näkee pyydetyt sitoumukset Sitoumukset-välilehdeltä. Kun suorituspaikan edustaja on tutustunut sähköiseen hakemukseen ja sen liitteisiin ja antanut sitoumuksen hankkeelle verkkoasioinnissa, hakija saa asiasta sähköpostiviestin.

Mitä sitoutuminen 2023 Kansainväliset tutkimusinfrastruktuurijäsenyydet – jäsenmaksut, kutsuhakuun tarkoittaa?

Kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin jäsenyyden kautta edistetään tutkimuksen ja koulutuksen laatua. Jäsenyys kansainvälisessä tutkimusinfrastruktuurissa luo yhteistyöalustan kansainväliselle TKI-toiminnalle. Jäsenyyden kautta vahvistetaan tutkimusympäristöjen monimuotoista vaikuttavuutta koko yhteiskuntaan.

Sitoutumisen avulla halutaan edistää kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurijäsenyyden täysimääräistä hyödyntämistä sekä jäsenyyteen liittyvän kansallisen toiminnan ammattimaista johtamista ja koordinointia.

Suorituspaikka sitoutuu

  • valvomaan, että Akatemiaan toimitetun jäsenmaksurahoitushakemuksen laatimisessa ja Akatemian rahoittamassa hankkeessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntö
  • noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa” ja ALLEAn (All European Academies) the European Code of Conduct for Research Integrity ohjeistoa kansainvälisessä yhteistyössä
  • ilmoittamaan Akatemialle ilman aiheetonta viivytystä laittoman työvoiman käyttöön syyllistymiseen liittyvistä tuomioista tai seuraamusmaksuista
  • noudattamaan Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien taloutta ja rahoitusta koskevia Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat voimassa Euroopan unionissa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?