Ansiot ja pätevöityminen – Akatemiatutkijan tehtävä

Akatemiatutkijan tehtävän rahoituksen tarkoituksena on tukea akatemiatutkijaa siten, että hän voi pätevöityä ja edetä merkittävästi urallaan kohti vaativimpia tutkijantehtäviä sekä vakiinnuttaa asemansa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Akatemiatutkija tekee tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta.

Akatemiatutkijan hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan mahdollisuuteen saavuttaa yllä kuvatut rahoitusmuodon tavoitteet.

Arviointikriteereissään Akatemia noudattaa vastuullisen tieteen ja vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteita. Tämän vuoksi älä ilmoita julkaisu- tai vaikuttavuuskertoimia (JIF) eikä sitaatiometriikkaa (kuten h-indeksi).

Laadi kuvaus Ansiot ja pätevöityminen -mallipohjalle (word, LaTeX).

Kuvauksen pituus on enintään 1 sivu. Tekniset asetukset on kerrottu mallipohjassa. Annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

Asiakirja jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Ansiot ja pätevöityminen -välilehdellä.

Kuvauksen sisältö

Ansiot ja pätevöityminen on narratiivinen CV, jonka tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus kuvata mielenkiinnon kohteitaan, motivaatiotaan, tulevaisuuden visionsa ja keinoja edetä urallaan. Kuvauksessa tulisi painottua henkilökohtainen tutkimuspolku mahdollisimman konkreettisin esimerkein.

Pohdi osioita kirjoittaessasi esimerkiksi, miten

 • yhteistyö, liikkuvuus ja verkostoituminen eri muodoissaan
 • aineistojen jakaminen
 • tutkimusryhmän perustaminen ja muu akateeminen johtamiskokemus
 • ohjauskokemus ja opetusansiot
 • erilaiset asiantuntijatehtävät
 • tieteellinen tai yhteiskunnallinen vaikuttavuuden edistäminen

vaikuttavat pätevöitymiseesi ja kehittymiseesi tutkijana, tieteentekijänä tai asiantuntijana.

Tutustu myös akatemiatutkijan tehtävän arviointilomakkeen kohtaan 1.1 Competence and potential of applicant.

Rakenne

Noudata kuvauksessasi seuraavaa rakennetta. Apukysymykset ovat kirjoittamisen tueksi. Hyödynnä niitä soveltuvin osin. 

 1. Kuvaile akateeminen profiilisi ja tähänastiset ansiosi
  • Mitä tutkit ja miksi? Millaisia valintoja olet tähän mennessä tehnyt tutkijanurallasi? Missä olet erityisesti halunnut kehittää itseäsi ja omaa osaamistasi? Mitkä ovat olleet käännekohtia tutkijanurallasi?
 2. Kuvaile miten tutkimusideasi on uudistunut väitöstutkimuksen jälkeen
  • Mitkä tekijät tai kokemukset ovat vaikuttaneet idean uudistumiseen? Millaisia uusia näkökulmia tai menetelmiä olet ottanut käyttöön väitöstutkimuksesi jälkeen? Mikä on uuden idean merkitys ja potentiaalinen vaikutus tutkimuskentässäsi?
 3. Kuvaile miten aiot pätevöityä tutkijana rahoituskauden aikana
  • Mikä on tämän rahoituksen hyöty tutkijanurallesi? Mitä aiot tehdä tällä rahoituksella urakehityksesi kannalta? Millaisia taitoja aiot kehittää?
 4. Kuvaile urasuunnitelmasi rahoituskauden jälkeen
  • Miten aiot hyödyntää osaamistasi tutkijana tai asiantuntijana rahoituskauden jälkeen? Mitkä ovat lyhyen ja pitkän aikavälin uratavoitteesi rahoituskauden jälkeen? Mikä on tulevaisuuden tieteellinen visiosi, ambitiosi ja mille tieteenaloille suuntaudut? Miten toteutat nämä?

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?