Usein kysyttyjä kysymyksiä

Hakuilmoituksen mukaan akatemiatutkijaa ei myönnetä vakinaisessa, johtavassa tutkijantehtävässä, kuten professorin, apulaisprofessorin tai tutkimusjohtajan tehtävässä, tai muussa niihin rinnastuvassa tehtävässä olevalle henkilölle. Mitä tämä tarkoittaa?

Tämä tarkoittaa henkilöä, joka on vakinaisessa ja johtavassa tutkimustehtävässä. Määräaikaiset tenure track -apulaisprofessorit tai määräaikaiset professorit ovat hakukelpoisia, mikäli muut hakuehdot täyttyvät. Myös yliopistonlehtorit, erikoistutkijat yms. ovat hakukelpoisia, sillä näitä tehtäviä emme laske johtaviksi tutkijantehtäviksi. Tutkimusryhmän johtajuus ei sulje pois hakukelpoisuutta. Rajauksen taustalla on akatemiatutkijarahoituksen tavoite tutkijan etenemisestä urapolullaan kohti johtavaa tutkijantehtävää. Jos sellainen on jo saavutettu, tutkija ei kuulu enää tämän haun kohderyhmään.

Jos akatemiatutkijahakija ei hae rahoitusta omaa palkkaansa, millä osuudella hänen pitää sitoutua esitettyyn tutkimustyöhön?

Kokonaiskustannusarvion ei tarvitse sisältää hakijan omaa palkkaa, mikäli palkkaus järjestyy muulla tavalla. Hakijan pitää kuitenkin pystyä sitoutumaan tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustyöhön täysipainoisesti. Hakijan on kuvattava omat tehtävänsä ja roolinsa hankkeessa tutkimussuunnitelman kohdassa 3.1.

Kannattaako minun hakea akatemiatutkijaa vai akatemiahanketta?

Hakija voi itse valita, kummasta hakumuodosta rahoitusta hakee, eikä Akatemialla ole suoraan antaa suositusta siitä, kumpi hakumuoto on hakijan kannalta parempi. Akatemiatutkijan rahoitus on lähtökohtaisesti tarkoitettu hakijan henkilökohtaisen urakehityksen tukemiseen, ja sillä tavoitellaan urallaan nopeasti edenneiden tutkijoiden pätevöitymistä ja etenemistä kohti vaativampia tutkijantehtäviä, vaikka hakija ei omaa palkkaa hankkeesta hakisikaan. Hakemuksessa kuvatut ansiot ja pätevöityminen ovat tässä avainasemassa. Akatemiatutkijoiden arvioinnissa painottuvat hakijan ansiot ja pätevyys, akatemiahankkeissa taas tutkimuksen tieteellinen laatu ja uutuusarvo. Molempien arviointikohtien tulee toki olla korkeatasoisia kummassakin hakumuodossa.

Pitääkö hakuilmoituksessa mainittu 4 kk muuta työtä kuvata hakemuksessa?

Ei pidä, koska se ei vaikuta arviointiin. Rahoituksen vastaanottaessaan suorituspaikka sitoutuu työn järjestämiseen. Toivomme, että töistä sovitaan akatemiatutkijan ja organisaation välillä kaikkia hyödyttävällä tavalla.

Tuleeko akatemiatutkijan hankkeeseen palkattavien henkilöiden olla väitelleitä tutkijoita vai voivatko olla väitöskirjatutkijoita?

Ei tarvitse välttämättä olla väitelleitä. Rahoitusta haetaan tutkimuksen tarpeiden mukaisesti hakemuksessa perustellen. Akatemiatutkijan kustannusarvioon voi sisällyttää palkkakustannuksia sellaisilta henkilöiltä, joiden työ kohdentuu suoraan suunnitelman toteuttamiseen.

Voiko akatemiatutkijan tehtävää hakea useampaan kuin yhteen suorituspaikkaan?

Rahoitus myönnetään vain yhteen suorituspaikkaan, mutta hakijalla voi olla palvelussuhde useammassakin kuin yhdessä organisaatiossa. Suorituspaikan eli rahoituksen vastaanottajan tulee taata, että eri suorituspaikkojen yhteenlaskettujen osuudet muodostavat kokoaikaisen palvelussuhteen ja palkan.

Hakuilmoituksen mukaan palkkoja voi sisällyttää kustannusarvioon korkeintaan 2 henkilön verran. Mitä tämä tarkoittaa?

Akatemiatutkijan omaa palkkaa voi sisällyttää kustannusarvioon korkeintaan 46 kk. Tämän lisäksi kustannusarviossa voi olla korkeintaan 48 kk muiden henkilöiden palkkoja. Mikäli akatemiatutkija ei hae lainkaan omaa palkkaansa, voi kustannusarvioon sisällyttää yhteensä 96 kk muiden henkilöiden palkkoja. Palkkakuukausien rajoituksella pyritään estämään ylisuuret budjetit tilanteessa, jossa emme aseta euromääräistä ylärajaa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?