Arviointipaneelit ja asiantuntijat

Hakemusten arviointi paneeleissa

Suomen Akatemian virkamiehet järjestävät hakemusten arvioinnit ja kokoavat paneelit hakuun saapuneiden hakemuskokonaisuuden perusteella. Hakemuksen arviointiin sopivinta paneelia valittaessa otetaan huomioon hakemuksen sisältö, sen tutkimusala(t), muu hakemusjoukko ja paneelin jäsenten asiantuntemus.  Hakemukset sijoitetaan paneeleihin siten, että jokainen hakemus saa parhaan mahdollisen asiantuntija-arvioinnin, vertaisten hakemusten kanssa.

Tasapuolisen ja asiantuntevan arvioinnin varmistamiseksi asiantuntijoilta kysytään paneelien valmisteluvaiheessa heidän esteellisyyksiään ja tieteellisissä arvioinneissa heidän asiantuntemustaan paneelissa arvioitaviksi suunniteltavista hakemuksista. Panelisteja pyydetään tutustumaan kaikkiin paneelin hakemuksiin lukuun ottamatta niitä, joille he ovat esteellisiä. Asiantuntijan ollessa esteellinen hän ei osallistu kyseisen hakemuksen arviointiin. Vähintään kahta panelistia pyydetään valmistelemaan alustavat lausuntoluonnokset kustakin hakemuksesta ennen paneelin kokousta. Paneelin työn tueksi ja paneelin asiantuntemuksen vahvistamiseksi voidaan pyytää lausuntoluonnoksia myös paneelin ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Panelistit saavat kaikki alustavat lausuntoluonnokset käyttöönsä ennen paneelin kokousta tai viimeistään sen aikana. 

Paneeli kokoontuu keskustelemaan sille osoitetuista hakemuksista ja tekee konsensuspäätökset hakemusten arvosanoista. Paneeli valmistelee kustakin hakemuksesta yhteisen arviointilausunnon keskustelujen ja lausuntoluonnosten pohjalta. Lopuksi paneeli myös sijoittaa parhaiten menestyneet hakemukset paremmuusjärjestykseen, poikkeuksena strategisen tutkimuksen arvioinnit. 

Akatemian virkamiehet osallistuvat paneelien työskentelyyn ulkopuolisten asiantuntijoiden apuna. Akatemian henkilökunta avustaa tarvittaessa paneelia lopullisen arviointilausunnon kirjoittamisessa. Virkamiehet myös varmistavat, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja samojen kriteerien mukaan. 

Panelisteilta pyydetään etukäteen suostumus tehtävään ja heille selvitetään Akatemian arviointitoiminnan periaatteet. He myös sitoutuvat salassapitoon toimiessaan asiantuntijana.

Eri rahoitusmuotojen arvioitsijalistauksiin voit tutustua englanninkielisellä sivulla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?