Arviointipaneelit ja asiantuntijat

Hakemusten arviointi paneeleissa

Suomen Akatemian virkamiehet järjestävät hakemusten arvioinnin ja kutsuvat asiantuntijat paneeleihin haun tai paneelin aihealueen ja hakuun saapuneiden hakemusten perusteella.  Talvihaussa akatemiahanke- ja akatemiatutkijantehtävähakijat valitsevat itse, mihin paneeliin jättävät hakemuksensa arvioitavaksi ennalta määritellystä paneelivalikoimasta.

Vastuullisen ja asiantuntevan arvioinnin varmistamiseksi asiantuntijoilta kysytään heidän esteellisyyksiään ja tieteellisissä arvioinneissa heidän asiantuntemustaan paneelissa arvioitavista hakemuksista. Panelisteja pyydetään tutustumaan kaikkiin paneelin hakemuksiin lukuun ottamatta niitä, joille he ovat esteellisiä. Asiantuntijan ollessa esteellinen hän ei osallistu kyseisen hakemuksen arviointiin. Vähintään kahta panelistia pyydetään kirjoittamaan lausunto kustakin hakemuksesta ennen paneelin kokousta Näiden lausuntojen arvosanojen perusteella voidaan valita hakemukset, jotka etenevät varsinaisen paneelikokouksen käsittelyyn kaksivaiheisessa arviointiprosessissa. Arvosanojen raja-arvo paneelikäsittelyyn voi vaihdella rahoitusmuodon mukaan. Yksivaiheisessa arviointitavassa kaikki hakemukset arvioidaan paneelikokouksessa. Paneelin työn tueksi ja paneelin asiantuntemuksen vahvistamiseksi voidaan pyytää lausuntoja myös paneelin ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Paneelikokoukset järjestetään pääasiassa etäyhteyksin. Kokouksessa panelistit keskustelevat hakemuksista, valmistelevat arviointilausunnot keskustelun ja ennen paneelia annettujen lausuntojen pohjalta ja antavat hakemuksille paneeliarvosanat. Lopuksi paneeli myös sijoittaa parhaiten menestyneet hakemukset paremmuusjärjestykseen, poikkeuksena strategisen tutkimuksen arvioinnit.

Akatemian virkamiehet osallistuvat paneelien työskentelyyn panelistien apuna. Virkamiehet myös varmistavat, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja samojen kriteerien mukaan.

Panelisteilta pyydetään etukäteen suostumus tehtävään ja heidät perehdytetään ja sitoutetaan Akatemian vastuullisen arviointitoiminnan periaatteisiin.

Talvihaun paneeleihin ja eri rahoitusmuotojen hakemuksia arvioineisiin asiantuntijoihin voit tutustua englanninkielisellä sivulla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?