Kaisa Häkkinen

Akateemikko Kaisa Häkkinen

(s. 1950)

Kaisa Häkkinen (s. 1950) on toiminut Åbo Akademin suomen kielen ja kirjallisuuden vt. professorina ja professorina 1993-1999 sekä Turun yliopiston suomen kielen professorina 1999-2015. Häkkinen toimi myös Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina 2004-2009.

Kaisa Häkkisen keskeisimpiä tutkimusaloja ovat suomen kielen historia ja kehitys, äänne- ja muotorakenne, suomen kielen sanahistoria, etymologia ja kielentutkimuksen oppihistoria. Häkkinen on tunnettu erityisesti etymologisista ja sanahistoriallisista tutkimuksistaan. 2000-luvulla hän on perehtynyt erityisesti vanhaan kirjakieleen ja Agricolan kielen tutkimukseen.

Kaisa Häkkinen on laatinut useita monografioita, muun muassa teokset Agricolasta nykykieleen: Suomen kirjakielen historia (1994), Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa (1996), Mistä sanat tulevat: suomalaista etymologiaa (1990), Linnun nimi: kirjakielemme linnunnimistön historia (2004), ja Nykysuomen etymologinen sanakirja (2004), josta on ilmestynyt päivitetty verkkoversio 2020. Tieteellisen tuotannon lisäksi Häkkinen on kirjoittanut monia oppikirjoja, esimerkiksi Kielitieteen perusteet (1994) ja Suomen kielen historia 2: Suomen kielen tutkimuksen historia (2008).

Häkkisen tieteellinen tuotanto on erittäin laadukasta ja vaikuttavaa, ja hän on tieteellisen työnsä ohella tuonut tutkimusalansa tuloksia monipuolisesti esille laajemmalle yleisölle.

Kaisa Häkkinen on toiminut useissa luottamustehtävissä, muun muassa Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsenenä 1998–2000, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja 1994–2003 ja Suomen Unesco-toimikunnan kulttuurijaoston jäsen 1999–2001. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Kaisa Häkkinen on Suomen kielitieteellisen yhdistyksen perustajajäsen ja toimi yhdistyksen sihteerinä vuosina 1977–1985. Suomalais-Ugrilaisen Seuran johtokuntaan Häkkinen on kuulunut vuodesta 1993. Suomen Kielen Seuran esimiehenä hän oli vuosina 2000–2009. Porthan-Seuran johtokunnassa Häkkinen on ollut vuodesta 2004, ja Mikael Agricola -seuran varapuheenjohtaja  vuosina 2007–2009.

Häkkinen on saanut työstään tunnustuksena useita palkintoja muun muassa Tietokirjailija-palkinnon vuonna 2005, WSOY:n kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinnon 2005, Kirkon kulttuuripalkinnon 2017, Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 2005 ja elämäntyöpalkinnon 2018.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?