Rahoituspäätösten kriteerit ja linjaukset rahoitusmuodoittain

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on päättänyt rahoituskriteerit ja -linjaukset talvihakua 2024 varten lokakuun 2023 kokouksessaan. Nämä linjaukset täydentävät Suomen Akatemian talvihaku 2024 hakuilmoituksen ohjeistusta sekä Suomen Akatemian hallituksen Tutkimusrahoituspäätösten perusteiden asiakirjaa.

Hakijoilta edellytetään kiinteää yhteyttä suomalaiseen tutkimusyhteisöön, jotta rahoitus palvelee suomalaista tutkimusta ja yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusta hallinnoi suomalainen organisaatio. Lisäksi toimikunta rahoittaa pääsääntöisesti vain niitä hankkeita, joissa sekä vastuullinen johtaja että hänen tutkimusryhmänsä työskentelevät pääosin Suomessa. Tämä on selvästi tuotava esille hakemuksessa.

Akatemiahankkeet

Ensisijaiset rahoituskriteerit:

 • tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja toteutettavuus
 • vastuullisen johtajan uravaiheeseen nähden merkittävät näytöt tieteellisestä työstä ja menestyksekkäästä johtamistyöstä

Toimikunta edellyttää, että vastuullisen johtajan johtamis- ja tutkimukselliset tehtävät hankkeessa on kuvattu selkeästi hakemuksessa.

Toissijaiset rahoituskriteerit, joita käytetään päätöskriteereinä samanarvoisten hakemusten kohdalla:

 • tiedettä uudistava rohkea avaus
 • tiedeyhteisön ulkopuolinen vaikuttavuus
 • tutkimustyötä tukeva kansainvälinen yhteistyö
 • hiljattain väitelleiden tutkijoiden tai väitöskirjatutkijoiden urakehityksen tukeminen hankkeessa

Toimikunta myöntää yksittäiselle nelivuotiselle hankkeelle enintään 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).

Konsortioiden kohdalla toimikunta kiinnittää huomiota yhteistyön tuomaan lisäarvoon, joka tulee hakemuksessa kuvata. Konsortioiden osahakijoilta edellytetään samaa tieteellistä tasoa kuin päähakijalta tai muuten erityisen merkittävää panosta hankkeen toteuttamiselle.

Konsortion johtajalle myönnetään enintään 450 000 ja osahankkeelle enintään 350 000 euroa neljälle vuodelle (laskennallisesti 112 500 ja 87 500 €/v), kuitenkin koko konsortiolle myönnetään nelivuotiseen hankkeeseen enintään 1 miljoona euroa.

Akatemiatutkijat

Ensisijaiset rahoituskriteerit:

 • hakijan tähänastiset ansiot, osaaminen ja näytöt yhteistyöverkostoista suhteessa hänen uravaiheeseensa
  • hakijan tulee olla nopeasti urallaan edennyt, lupaava, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja uusiutumiskykyinen
  • hakemuksessa hakijan tulee kuvata, miten hanke tukee hänen pätevöitymistään ja etenemistään tutkijanuralla
  • hakijalla tulee lisäksi olla kokemusta tutkimuksen johtamisesta
 • tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja toteutettavuus

Toissijaiset rahoituskriteerit, joita käytetään päätöksentekokriteereinä samanarvoisten hakemusten kohdalla:

 • tiedettä uudistava rohkea avaus
 • kansainvälinen ja kansallinen liikkuvuus sekä tutkimusryhmän yhteistyö
 • tiedeyhteisön ulkopuolinen vaikuttavuus
 • mahdollisesti palkattavien tutkijoiden omaa uraa tukevien yhteistyöverkostojen luontimahdollisuudet ja oman tieteellisen osaamisen kehittäminen

Kliiniset tutkijat

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan sopivuuteen kliinisen tutkijan rahoitusmuodon tavoitteisiin.

Kliinisen tutkijan rahoitusmuodolla tuetaan kliinisessä työssä olevia lääkäreitä tai muita kliinistä potilastyötä tekeviä tutkijoita rahoittamalla osa-aikaista tutkimustyötä. Potilastyön tulee olla yhteydessä tutkimushankkeeseen.

Rahoituspäätös perustuu tutkimuksen tieteelliseen laatuun sekä hakijan pätevyyteen ja sopivuuteen rahoitusmuotoon. Tavoitteena on edistää kliinistä tutkijanuraa ja rohkaista kliinisessä työssä olevia terveydenhuollon ammattilaisia tekemään tutkimusta työn ohella.

Toimikunta myöntää rahoitusta 20–50 % palkkaukseen ja sen lisäksi tutkimuskuluihin. Edellytyksenä on, että hakija tekee tämän lisäksi vähintään puolet työajastaan kliinistä työtä. Rahoituskausi on enintään nelivuotinen.

Kliinisellä tutkijalla voi olla samanaikaisesti akatemiahanke.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?