Rahoituspäätösten kriteerit ja linjaukset

Toimikunnan myöntämä rahoitus ei riitä kaikkien syyshaussa erinomaiseksi arvioitujen hakemusten (kokonaisarvosanat 6 ja 5) rahoittamiseen. Tästä syystä toimikunta on päättänyt rahoituspäätöksentekoa ohjaavista linjauksista ja kriteereistä, joita se soveltaa systemaattisesti tehdessään valintoja tieteelliseltä laadultaan erinomaisten hakemusten välillä.

Syyshaussa 2020 sovellettavat linjaukset ja kriteerit on esitetty alla. Mikäli etsit aiemmissa syyshauissa voimassa olleita kriteerejä ja linjauksia, ota yhteyttä Suomen Akatemiaan.

Syyshaussa 2020 voimassa olevat linjaukset ja kriteerit

Rahoituspäätöksiä ohjaavat yleiset linjaukset

 1. Toimikunta tukee laaja-alaisesti kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta LT-aloilla. Eri alojen erityispiirteet, kuten tekniikan alojen tutkimustraditiot, otetaan huomioon päätöksenteossa.
 2. Toimikunnan päätöksenteko perustuu lähtökohtaisesti asiantuntijalausuntoihin.
 3. Toimikunta uudistaa tiedettä rahoittamalla uusia avauksia, ml. ”high risk- high gain” –tutkimusta, ja nousujohteisessa uravaiheessa olevia tutkijoita: toimikunta edistää uusien menetelmien ja teknisten työkalujen kehittämistä, toimikunta myöntää rahoitusta eri tutkijanuravaiheessa oleville vastuullisille johtajille, toimikunta rahoittaa ulkomailta Suomeen siirtyviä akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita sekä toimikunta priorisoi tasatilanteissa vähemmistösukupuolten edustajan.
 4. Toimikunta tukee tutkimustyön tulosten hyödyntämistä. Toimikunta ottaa päätöksenteossa huomioon tutkimuksen relevanssin Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille. Toimikunta kiinnittää huomiota myös hakijan aiempiin ansioihin tutkimustulosten tieteellisen vaikuttavuuden ja taloudellisen tai muun hyödyntämisen osalta sekä hakijan verkostoihin tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
 5. Toimikunta tukee laadukasta kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä niihin sisältyvää tutkijoiden liikkuvuutta. Toimikunnan tukema yhteistyö voi olla yliopistojen välistä, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä tai yhteistyötä elinkeinoelämän ja/tai muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Toimikunta tukee yhteistyötä tutkijalähtöisesti akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja tutkijatohtorirahoituksella sekä osallistumalla strategisesti valittuihin kansainvälisiin yhteishakuihin. Konsortiomuotoiset akatemiahankkeet, joissa on osapuolia eri tutkimusorganisaatioista, ovat tärkeä työkalu kansallisen yhteistyön edistämiseksi.
 6. Toimikunta tukee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja hyödyntävää tutkimusta.

Lisäksi toimikunta käyttää seuraavia rahoitusmuotokohtaisia kriteereitä ja linjauksia tehdessään rahoituspäätöksiä:

Akatemiahankkeita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset       

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä)

 1. Tutkimuksen laatu, uudet avaukset, läpimurtojen mahdollisuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 2. Tutkijan/tutkimusryhmän kompetenssi, etenkin viimeaikaiset aikaansaannokset
 3. Tutkimusyhteistyö ja liikkuvuus

Linjaukset

 • Keskimääräisen myönnön tavoitetaso nelivuotiselle hankkeelle on 450 000 euroa.
 • Yksittäisen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).
 • Konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä on 1 000 000 euroa (laskennallisesti 250 000 €/v) ja konsortion osahankkeen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).

Akatemiatutkijoita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä)

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 3. Hakijan liikkuvuus ja yhteistyöverkostot, liikkuvuuden osalta erityisesti hakijan aiemman ja suunnitellun liikkuvuuden laatu sekä lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle

Linjaukset

 • Toimikunta tukee akatemiatutkijoitaan myöntämällä heille tutkimuskulurahaa 400 000 euroa/5 vuotta. Rahoitus myönnetään kahdessa osassa. Ensimmäisen kolmen vuoden rahoitus on maksimissaan 240 000 euroa ja kahden viimeisen vuoden 160 000 euroa.
 • Vaikka yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä, toimikunta katsoo, että liikkuvuusedellytys ei täyty, jos tutkija vaihtaa tutkimusryhmää toiseen saman tutkimusalan ryhmään suorituspaikan sisällä. Tämä koskee sekä siirtymistä uuteen tutkimusympäristöön että tohtorin tutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

Tutkijatohtoreita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä)

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 3. Hakijan liikkuvuus ja monipuoliset yhteistyöverkostot, joka tukevat tutkijan itsenäistymistä, erityisesti hakijan suunnitellun liikkuvuuden ja yhteistyön laatu sekä lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle

Linjaukset

 • Toimikunta käyttää tutkijatohtorin tehtävän rahoitusta myöntäessään palkkauksen laskentaperusteena enintään 3 900 euron kuukausipalkkaa. Lisäksi hyväksytään tutkijan liikkuvuudesta aiheutuvat kohtuulliset kulut sekä tutkimuskuluja pääsääntöisesti enintään 20 000 euroa, mutta kokeellisessa tutkimuksessa tutkimuskuluja voidaan perustellusti hyväksyä enemmän.
 • Vaikka yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä, toimikunta katsoo, että liikkuvuusedellytys ei täyty, jos tutkija vaihtaa tutkimusryhmää toiseen saman tutkimusalan ryhmään suorituspaikan sisällä. Tämä koskee sekä siirtymistä uuteen tutkimusympäristöön että tohtorin tutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

Syyshaussa 2019 voimassa olleet linjaukset ja kriteerit

Rahoituspäätöksiä ohjaavat yleiset linjaukset

 1. Toimikunta tukee laaja-alaisesti kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta LT-aloilla ottamalla huomioon eri alojen erityispiirteet.
 2. Toimikunnan päätöksenteko perustuu lähtökohtaisesti asiantuntijalausuntoihin.
 3. Toimikunta uudistaa tiedettä rahoittamalla uusia avauksia, ml. ”high risk- high gain” –tutkimusta, ja nousujohteisessa uravaiheessa olevia tutkijoita: toimikunta edistää uusien menetelmien ja teknisten työkalujen kehittämistä, toimikunta myöntää rahoitusta eri tutkijanuravaiheessa oleville vastuullisille johtajille, toimikunta rahoittaa ulkomailta Suomeen siirtyviä akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita sekä toimikunta priorisoi tasatilanteissa vähemmistösukupuolten edustajan.
 4. Toimikunta tukee tutkimustyön tulosten hyödyntämistä. Toimikunta ottaa päätöksenteossa huomioon tutkimuksen relevanssin Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille. Toimikunta kiinnittää huomiota myös hakijan aiempiin ansioihin tutkimustulosten tieteellisen vaikuttavuuden ja taloudellisen tai muun hyödyntämisen osalta sekä hakijan verkostoihin tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
 5. Toimikunta tukee laadukasta kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä niihin sisältyvää tutkijoiden liikkuvuutta. Toimikunnan tukema yhteistyö voi olla yliopistojen välistä, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä tai yhteistyötä elinkeinoelämän ja/tai muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Toimikunta tukee yhteistyötä tutkijalähtöisesti akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja tutkijatohtorirahoituksella sekä osallistumalla strategisesti valittuihin kansainvälisiin yhteishakuihin. Konsortiomuotoiset akatemiahankkeet, joissa on osapuolia eri tutkimusorganisaatioista, ovat tärkeä työkalu kansallisen yhteistyön edistämiseksi.
 6. Toimikunta tukee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja hyödyntävää tutkimusta.

Lisäksi toimikunta käytti seuraavia rahoitusmuotokohtaisia kriteereitä ja linjauksia tehdessään rahoituspäätöksiä:

Akatemiahankkeita koskevat kriteerit ja linjaukset                       

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä)

 1. Tutkimuksen laatu, uudet avaukset, läpimurtojen mahdollisuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 2. Tutkijan/tutkimusryhmän kompetenssi, etenkin viimeaikaiset aikaansaannokset
 3. Tutkimusyhteistyö ja liikkuvuus

Linjaukset

 • Keskimääräisen myönnön tavoitetaso nelivuotiselle hankkeelle on 450 000 euroa.
 • Yksittäisen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).
 • Konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä on 1 000 000 euroa (laskennallisesti 250 000 €/v).

Akatemiatutkijoita koskevat kriteerit ja linjaukset

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä)

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 3. Hakijan liikkuvuus, erityisesti hakijan aiemman ja suunnitellun liikkuvuuden laatu sekä lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle

Linjaukset

 • Toimikunta tukee akatemiatutkijoitaan myöntämällä heille tutkimuskulurahaa 400 000 euroa/5 vuotta. Rahoitus myönnetään kahdessa osassa. Ensimmäisen kolmen vuoden rahoitus on maksimissaan 240 000 euroa ja kahden viimeisen vuoden 160 000 euroa.
 • Vaikka yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä, toimikunta katsoo, että liikkuvuusedellytys ei täyty, jos tutkija vaihtaa tutkimusryhmää toiseen saman tutkimusalan ryhmään suorituspaikan sisällä. Tämä koskee sekä siirtymistä uuteen tutkimusympäristöön että tohtorin tutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

Tutkijatohtoreita koskevat kriteerit ja linjaukset

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä)

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 3. Hakijan liikkuvuus, joka tukee tutkijan itsenäistymistä, erityisesti hakijan suunnitellun liikkuvuuden laatu sekä lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle

Linjaukset

 • Toimikunta käyttää tutkijatohtorin tehtävän rahoitusta myöntäessään palkkauksen laskentaperusteena enintään 3 900 euron kuukausipalkkaa. Lisäksi hyväksytään perustellut tutkimuskulut, kuitenkin enintään 50 000 euroa.
 • Vaikka yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä, toimikunta katsoo, että liikkuvuusedellytys ei täyty, jos tutkija vaihtaa tutkimusryhmää toiseen saman tutkimusalan ryhmään suorituspaikan sisällä. Tämä koskee sekä siirtymistä uuteen tutkimusympäristöön että tohtorin tutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?