Rahoituspäätösten kriteerit ja linjaukset

Toimikunnan myöntämä rahoitus ei riitä kaikkien syyshaussa erinomaiseksi arvioitujen hakemusten (kokonaisarvosanat 6 ja 5) rahoittamiseen. Tästä syystä toimikunta on päättänyt rahoituspäätöksentekoa ohjaavista linjauksista ja kriteereistä, joita se soveltaa systemaattisesti tehdessään valintoja tieteelliseltä laadultaan erinomaisten hakemusten välillä.

Syyshaussa 2022 sovellettavat linjaukset ja kriteerit on esitetty alla. Mikäli etsit aiemmissa syyshauissa voimassa olleita kriteerejä ja linjauksia, ota yhteyttä Suomen Akatemiaan.

Syyshaussa 2022 voimassa olevat linjaukset ja kriteerit

Rahoituspäätöksiä ohjaavat yleiset linjaukset

 1. Toimikunta tukee laaja-alaisesti kansainvälisesti korkeatasoista ja vastuullista tutkimusta LT-aloilla. Eri alojen erityispiirteet, kuten tekniikan alojen tutkimus- ja julkaisutoiminnan traditiot, otetaan huomioon päätöksenteossa.
 2. Toimikunnan päätöksenteko perustuu lähtökohtaisesti asiantuntijalausuntoihin.
 3. Toimikunta uudistaa tiedettä rahoittamalla uusia avauksia, ml. korkean riskin sisältävää uraauurtavaa ”high risk / high gain” –tutkimusta ja uusien menetelmien ja teknisten työkalujen kehittämistä. Toimikunta tukee nousujohteisessa uravaiheessa olevia tutkijoita, myöntää akatemiahankerahoitusta eri tutkijanuravaiheessa oleville vastuullisille johtajille ja tasatilanteessa  ottaa huomioon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamisen.
 4. Toimikunta tukee tutkimustyön tulosten hyödyntämistä. Toimikunta ottaa päätöksenteossa huomioon tutkimuksen relevanssin Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille. Toimikunta kiinnittää huomiota myös hakijan aiempiin ansioihin tutkimustulosten tieteellisen vaikuttavuuden ja taloudellisen tai muun hyödyntämisen osalta sekä hakijan verkostoihin tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
 5. Toimikunta tukee laadukasta kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä niihin sisältyvää tutkijoiden liikkuvuutta. Toimikunnan tukema yhteistyö voi olla yliopistojen välistä, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä tai yhteistyötä elinkeinoelämän ja/tai muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Toimikunta tukee yhteistyötä tutkijalähtöisesti akatemiahanke- ja akatemiatutkijarahoituksella sekä osallistumalla strategisesti valittuihin kansainvälisiin yhteishakuihin. Konsortiomuotoiset akatemiahankkeet, joissa on osapuolia eri tutkimusorganisaatioista, ovat tärkeä työkalu kansallisen yhteistyön edistämiseksi.
 6. Toimikunta tukee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja hyödyntävää tutkimusta. 

Akatemiahankkeita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset       

Päätöksentekokriteerit (tärkeysjärjestyksessä):

 1. Tutkimuksen laatu, uudet avaukset, läpimurtojen mahdollisuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 2. Tutkijan/tutkimusryhmän kompetenssi, etenkin viimeaikaiset aikaansaannokset, sekä tutkimusyhteistyö
 3. Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys

Linjaukset:

 • Keskimääräisen myönnön tavoitetaso nelivuotiselle hankkeelle on 450 000 euroa.
 • Yksittäisen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).
 • Konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä on 1 000 000 euroa (laskennallisesti 250 000 €/v) ja konsortion osahankkeen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v). 

Akatemiatutkijoita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset

Toimikunta tukee nousujohteisessa uravaiheessa olevia itsenäiseen tutkimukseen pystyviä lupaavia ja uusiutumiskykyisiä tutkijoita, jotka voivat merkittävästi edetä urallaan kauden aikana toteuttaessaan tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta. Toimikunta kiinnittää erityistä huomiota hakijan osaamiseen sekä hänen omiin ansioihinsa ja yhteistyöverkostoihinsa suhteessa uravaiheeseen. Akatemiatutkijan mahdollinen tutkimusryhmä kehittää tutkijan ohjausosaamista ja pätevöittää akateemista johtajuutta. Toimikunta hyväksyy harkintansa mukaan kohtuulliset tutkimuksen kulut.

Päätöksentekokriteerit (tärkeysjärjestyksessä):

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys uravaihe huomioiden
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo ja vaikuttavuus
 3. Tutkimuksen toteutettavuus sekä yhteistyöverkostot ja niiden lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle
 4. Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys

Syyshaussa 2021 voimassa olevat linjaukset ja kriteerit

Rahoituspäätöksiä ohjaavat yleiset linjaukset

 1. Toimikunta tukee laaja-alaisesti kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta LT-aloilla. Eri alojen erityispiirteet, kuten tekniikan alojen tutkimus- ja julkaisutoiminnan traditiot, otetaan huomioon päätöksenteossa.
 2. Toimikunnan päätöksenteko perustuu lähtökohtaisesti asiantuntijalausuntoihin.
 3. Toimikunta uudistaa tiedettä rahoittamalla uusia avauksia, ml. korkean riskin sisältävää uraauurtavaa ”high risk / high gain” –tutkimusta, ja nousujohteisessa uravaiheessa olevia tutkijoita: toimikunta edistää uusien menetelmien ja teknisten työkalujen kehittämistä, toimikunta myöntää rahoitusta eri tutkijanuravaiheessa oleville vastuullisille johtajille, toimikunta rahoittaa ulkomailta palaavia Suomessa väitelleitä akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita sekä toimikunta priorisoi tasatilanteissa vähemmistösukupuolten edustajia.
 4. Toimikunta tukee tutkimustyön tulosten hyödyntämistä. Toimikunta ottaa päätöksenteossa huomioon tutkimuksen relevanssin Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille. Toimikunta kiinnittää huomiota myös hakijan aiempiin ansioihin tutkimustulosten tieteellisen vaikuttavuuden ja taloudellisen tai muun hyödyntämisen osalta sekä hakijan verkostoihin tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
 5. Toimikunta tukee laadukasta kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä niihin sisältyvää tutkijoiden liikkuvuutta. Toimikunnan tukema yhteistyö voi olla yliopistojen välistä, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä tai yhteistyötä elinkeinoelämän ja/tai muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Toimikunta tukee yhteistyötä tutkijalähtöisesti akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja tutkijatohtorirahoituksella sekä osallistumalla strategisesti valittuihin kansainvälisiin yhteishakuihin. Konsortiomuotoiset akatemiahankkeet, joissa on osapuolia eri tutkimusorganisaatioista, ovat tärkeä työkalu kansallisen yhteistyön edistämiseksi.
 6. Toimikunta tukee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja hyödyntävää tutkimusta.

Akatemiahankkeita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset       

Päätöksentekokriteerit (tärkeysjärjestyksessä):

 1. Tutkimuksen laatu, uudet avaukset, läpimurtojen mahdollisuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 2. Tutkijan/tutkimusryhmän kompetenssi, etenkin viimeaikaiset aikaansaannokset
 3. Tutkimusyhteistyö ja liikkuvuus

Linjaukset:

 • Keskimääräisen myönnön tavoitetaso nelivuotiselle hankkeelle on 450 000 euroa.
 • Yksittäisen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).
 • Konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä on 1 000 000 euroa (laskennallisesti 250 000 €/v) ja konsortion osahankkeen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).

Akatemiatutkijoita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä):

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 1. Hakijan liikkuvuus ja yhteistyöverkostot, liikkuvuuden osalta erityisesti hakijan aiemman ja suunnitellun liikkuvuuden laatu sekä lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle.

Linjaukset

 • Toimikunta tukee akatemiatutkijoitaan myöntämällä heille tutkimuskulurahaa 400 000 euroa/5 vuotta. Rahoitus myönnetään kahdessa osassa. Ensimmäisen kolmen vuoden rahoitus on maksimissaan 240 000 euroa ja kahden viimeisen vuoden 160 000 euroa.

Tutkijatohtoreita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset

Tutkijanuran alkuvaiheessa olevia, lupaavia tutkijoita rahoittamalla toimikunta haluaa varmistaa, että LT-alojen tutkijakunta on kilpailukykyistä ja sen uusiutuminen on kestävällä pohjalla. Myös kansantaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävillä tekniikan aloilla pitäisi olla riittävä määrä korkeatasoisia tutkijoita. Rahoituspäätöksen tärkeimmät kriteerit ovat hakijan pätevyys ja tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan liikkuvuuteen ja monipuolisiin yhteistyöverkostoihin, joka tukevat tutkijan itsenäistymistä rahoituskauden aikana. Hakijan liikkuvuussuunnitelman ja yhteistyön pitää tukea tutkimussuunnitelman toteutumista.  Toimikunta tukee myös tutkimustyön tulosten hyödyntämistä ja ottaa huomioon tutkimuksen relevanssin Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille.

Päätöksentekokriteerit (tärkeysjärjestyksessä):

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 3. Hakijan liikkuvuus ja monipuoliset yhteistyöverkostot, jotka tukevat tutkijan itsenäistymistä ja tutkimussuunnitelman toteutusta
 4. Tutkimuksen relevanssi Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille.

Linjaukset

Toimikunta myöntää tutkijatohtorille keskimäärin 252 000 euroa mukaan lukien palkkakulut, perustellut tutkimuskulut ja kohtuullisen liikkuvuusrahoituksen. Toimikunta käyttää palkkauksen laskentaperusteena enintään 3 900 euron kuukausipalkkaa. Tutkimuskuluja myönnetään enintään 20 000 euroa, mutta kokeellisessa tutkimuksessa tutkimuskuluja voidaan perustellusta syystä hyväksyä enemmän.

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?