Rahoituspäätösten kriteerit ja linjaukset

Toimikunnan myöntämä rahoitus ei riitä kaikkien haussa erinomaiseksi arvioitujen hakemusten (kokonaisarvosanat 6 ja 5) rahoittamiseen. Tästä syystä toimikunta on päättänyt rahoituspäätöksentekoa ohjaavista linjauksista ja kriteereistä, joita se soveltaa systemaattisesti tehdessään valintoja tieteelliseltä laadultaan erinomaisten hakemusten välillä.

Talvihaussa 2024 sovellettavat linjaukset ja kriteerit on esitetty alla. Mikäli etsit aiemmissa syyshauissa voimassa olleita kriteerejä ja linjauksia, ota yhteyttä Suomen Akatemiaan.

Talvihaussa 2024 voimassa olevat linjaukset ja kriteerit

Rahoituspäätöksiä ohjaavat yleiset linjaukset

 1. Toimikunta tukee laaja-alaisesti kansainvälisesti korkeatasoista ja vastuullista tutkimusta LT-aloilla Suomessa. Eri alojen erityispiirteet, kuten tekniikan alojen tutkimus- ja julkaisutoiminnan traditiot, otetaan huomioon päätöksenteossa. Toimikunta edellyttää, että eettiset ja kaksikäyttöön liittyvät kysymykset sekä niiden huomioiminen tutkimuksessa on kuvattu hakemuksessa riittävän yksityiskohtaisesti.
 2. Toimikunnan päätöksenteko perustuu lähtökohtaisesti asiantuntijalausuntoihin.
 3. Toimikunta uudistaa tiedettä rahoittamalla uusia avauksia, ml. korkean riskin sisältävää uraauurtavaa ”high risk / high gain” -tutkimusta ja uusien menetelmien ja teknisten työkalujen kehittämistä. Toimikunta tukee nousujohteisessa uravaiheessa olevia tutkijoita, myöntää akatemiahankerahoitusta eri tutkijanuravaiheessa oleville vastuullisille johtajille ja tasatilanteessa ottaa huomioon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamisen. Toimikunta rahoittaa ensisijaisesti hankkeita, joissa sekä vastuullinen johtaja että hänen tutkimusryhmänsä työskentelevät pääosin Suomessa.
 4. Toimikunta tukee tutkimustyön tulosten hyödyntämistä. Toimikunta ottaa päätöksenteossa huomioon tutkimuksen relevanssin Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille. Toimikunta kiinnittää huomiota myös hakijan aiempiin ansioihin tutkimustulosten tieteellisen vaikuttavuuden ja taloudellisen tai muun hyödyntämisen osalta sekä hakijan verkostoihin tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
 5. Toimikunta tukee laadukasta kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä niihin sisältyvää tutkijoiden liikkuvuutta. Toimikunnan tukema yhteistyö voi olla yliopistojen välistä, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä tai yhteistyötä elinkeinoelämän ja/tai muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Toimikunta tukee yhteistyötä tutkijalähtöisesti akatemiahanke- ja akatemiatutkijarahoituksella sekä osallistumalla strategisesti valittuihin kansainvälisiin yhteishakuihin. Konsortiomuotoiset akatemiahankkeet, joissa on osapuolia eri tutkimusorganisaatioista, ovat tärkeä työkalu kansallisen yhteistyön edistämiseksi.
 6. Toimikunta tukee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja hyödyntävää tutkimusta.

Akatemiahankkeita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset       

Toimikunta käyttää alla olevia kriteereitä (prioriteettijärjestyksessä) tehdessään valintoja tieteelliseltä laadultaan erinomaisten hakemusten välillä:                    

Päätöksentekokriteerit (tärkeysjärjestyksessä):

 1. Tutkimuksen laatu, uudet avaukset, läpimurtojen mahdollisuus, merkittävyys ja toteutettavuus
 2. Tutkijan/tutkimusryhmän kompetenssi, etenkin viimeaikaiset aikaansaannokset, sekä tutkimusyhteistyö
 3. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisäksi toimikunta käyttää rahoituspäätöksiä ohjaavia yleisiä linjauksia valitessaan rahoitettavia akatemiahankkeita. 

Toimikunnan rahoituspäätöksiä koskevat seuraavat linjaukset:

Myönnettävä rahoitus:

 • Yksittäisen myönnön yläraja nelivuotiselle hankkeelle on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).
 • Konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä nelivuotiselle konsortiolle on 1 000 000 euroa (laskennallisesti 250 000 €/v) ja konsortion nelivuotisen osahankkeen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).
 • Toimikunta tavoittelee tohtorikoulutuksen osuuden kasvua akatemiahankkeissa.

Akatemiatutkijoita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset

Toimikunta tukee nousujohteisessa uravaiheessa olevia itsenäiseen tutkimukseen pystyviä lupaavia ja uusiutumiskykyisiä tutkijoita, jotka voivat merkittävästi edetä urallaan kauden aikana toteuttaessaan tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta. Toimikunta kiinnittää erityistä huomiota hakijan osaamiseen sekä hänen omiin ansioihinsa ja yhteistyöverkostoihinsa suhteessa uravaiheeseen. Toimikunta edellyttää, että akatemiatutkija kasvattaa ohjauskokemustaan ja edistää pätevöitymistään akateemiseen johtajuuteen rahoituskauden aikana. 

Toimikunnan päätöksenteko perustuu lähtökohtaisesti arviointilausuntoihin painottaen arviointikohtia seuraavassa järjestyksessä

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys uravaihe huomioiden
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo ja merkittävyys
 3. Tutkimuksen toteutettavuus sekä yhteistyöverkostot

Lisäksi toimikunta käyttää rahoituspäätöksiä ohjaavia yleisiä linjauksia valitessaan rahoitettavia akatemiatutkijoita.

Toimikunta hyväksyy harkintansa mukaan kohtuulliset tutkimuksen kulut. Koska rahoituksen tarkoituksena on edistää akatemiatutkijan akateemista johtajuutta, toimikunta ei myönnä rahoitusta samassa tai ylemmässä uravaiheessa oleville ryhmän jäsenille ilman perusteltua syytä.

Syyshaussa 2022 voimassa olleet linjaukset ja kriteerit

Rahoituspäätöksiä ohjaavat yleiset linjaukset

 1. Toimikunta tukee laaja-alaisesti kansainvälisesti korkeatasoista ja vastuullista tutkimusta LT-aloilla. Eri alojen erityispiirteet, kuten tekniikan alojen tutkimus- ja julkaisutoiminnan traditiot, otetaan huomioon päätöksenteossa.
 2. Toimikunnan päätöksenteko perustuu lähtökohtaisesti asiantuntijalausuntoihin.
 3. Toimikunta uudistaa tiedettä rahoittamalla uusia avauksia, ml. korkean riskin sisältävää uraauurtavaa ”high risk / high gain” –tutkimusta ja uusien menetelmien ja teknisten työkalujen kehittämistä. Toimikunta tukee nousujohteisessa uravaiheessa olevia tutkijoita, myöntää akatemiahankerahoitusta eri tutkijanuravaiheessa oleville vastuullisille johtajille ja tasatilanteessa  ottaa huomioon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamisen.
 4. Toimikunta tukee tutkimustyön tulosten hyödyntämistä. Toimikunta ottaa päätöksenteossa huomioon tutkimuksen relevanssin Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille. Toimikunta kiinnittää huomiota myös hakijan aiempiin ansioihin tutkimustulosten tieteellisen vaikuttavuuden ja taloudellisen tai muun hyödyntämisen osalta sekä hakijan verkostoihin tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
 5. Toimikunta tukee laadukasta kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä niihin sisältyvää tutkijoiden liikkuvuutta. Toimikunnan tukema yhteistyö voi olla yliopistojen välistä, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä tai yhteistyötä elinkeinoelämän ja/tai muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Toimikunta tukee yhteistyötä tutkijalähtöisesti akatemiahanke- ja akatemiatutkijarahoituksella sekä osallistumalla strategisesti valittuihin kansainvälisiin yhteishakuihin. Konsortiomuotoiset akatemiahankkeet, joissa on osapuolia eri tutkimusorganisaatioista, ovat tärkeä työkalu kansallisen yhteistyön edistämiseksi.
 6. Toimikunta tukee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja hyödyntävää tutkimusta. 

Akatemiahankkeita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset       

Päätöksentekokriteerit (tärkeysjärjestyksessä):

 1. Tutkimuksen laatu, uudet avaukset, läpimurtojen mahdollisuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 2. Tutkijan/tutkimusryhmän kompetenssi, etenkin viimeaikaiset aikaansaannokset, sekä tutkimusyhteistyö
 3. Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys

Linjaukset:

 • Keskimääräisen myönnön tavoitetaso nelivuotiselle hankkeelle on 450 000 euroa.
 • Yksittäisen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).
 • Konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä on 1 000 000 euroa (laskennallisesti 250 000 €/v) ja konsortion osahankkeen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v). 

Akatemiatutkijoita koskevat päätöksentekokriteerit ja linjaukset

Toimikunta tukee nousujohteisessa uravaiheessa olevia itsenäiseen tutkimukseen pystyviä lupaavia ja uusiutumiskykyisiä tutkijoita, jotka voivat merkittävästi edetä urallaan kauden aikana toteuttaessaan tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta. Toimikunta kiinnittää erityistä huomiota hakijan osaamiseen sekä hänen omiin ansioihinsa ja yhteistyöverkostoihinsa suhteessa uravaiheeseen. Akatemiatutkijan mahdollinen tutkimusryhmä kehittää tutkijan ohjausosaamista ja pätevöittää akateemista johtajuutta. Toimikunta hyväksyy harkintansa mukaan kohtuulliset tutkimuksen kulut.

Päätöksentekokriteerit (tärkeysjärjestyksessä):

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys uravaihe huomioiden
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo ja vaikuttavuus
 3. Tutkimuksen toteutettavuus sekä yhteistyöverkostot ja niiden lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle
 4. Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?