Rahoituspäätösten kriteerit ja linjaukset

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan linjaukset rahoituspäätöksissä toteuttavat Suomen Akatemian strategiaa ja Akatemian hallituksen vuosittain hyväksymän Tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirjan linjauksia. Strategian mukaisesti toimikunta rahoittaa laadukasta, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta.

Hakemuksen tieteellinen laatu on tärkein rahoituspäätöksiin vaikuttava tekijä. Toimikunta rahoittaa ennen kaikkea parhaimpia kokonaisarvosanoja 6 tai 5 saaneita hakemuksia, ja niistäkin voidaan rahoittaa vain osa. Toimikunnan tavoitteena on rahoittaa tieteellisesti mahdollisimman laadukasta tutkimusta tutkimusaloillaan.

Tieteen uudistumisella viitataan huomattaviin läpimurtoihin, teorioiden ja keskeisten käsitteiden uudistamiseen, aikaisemman tutkimuksen kriittiseen arviointiin ja toisinaan myös kyseenalaistamiseen, metodisesti innovatiivisiin lähestymistapoihin ja uudenlaisten aineistojen käyttöön ja analyysiin.

Tieteen vaikuttavuus sisältää tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta noudattaa rahoituspäätösten valmistelussa ja päätöksenteossaan Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on sitoutunut edistämään tieteen ja tutkimuksen avoimuutta. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat mahdollisimman helposti saatavilla jatkokäyttöä varten.

Akatemiahankkeet

Akatemiahankkeet ovat kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen varmistamiseksi. Toimikunta on linjannut käyttävänsä noin puolet käytettävissään olevasta tutkimusrahoituksestaan akatemiahankkeisiin.

Rahoituspäätöksen tärkein kriteeri on tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu. Toimikunta priorisoi rahoituspäätöksissään erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa erinomainen laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja/tai tieteen uudistumiseen.

Lisäksi rahoituspäätökset perustuvat hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen, vastuullisen johtajan ja tutkimusryhmän kompetenssiin, kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyösuhteisiin sekä kansainväliseen liikkuvuuteen.

Akatemiahankkeen vastuullisen johtajan tulee olla tutkijanurallaan hyvin edennyt, tutkimusryhmän johtamiseen pätevä tutkija. Hankkeeseen voidaan palkata hankkeen toteutuksen kannalta asiantuntevia ja päteviä tutkijoita. He voivat olla niin väitelleitä kuin myös vielä väitöskirjaansa valmistelevia tutkijoita. 

Toimikunta on linjannut, että yksittäiselle akatemiahankkeelle myönnetään rahoitusta korkeintaan 550 000 euroa neljäksi vuodeksi ja konsortion osahankkeelle korkeintaan 280 000 neljäksi vuodeksi.

Akatemiatutkijan tehtävä

Akatemiatutkijan tehtävä on tarkoitettu urallaan nopeasti edenneiden nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden tukemiseksi. Rahoitus tukee akatemiatutkijan tutkimustyötä siten, että hän voi pätevöityä ja edetä merkittävästi urallaan kohti vaativimpia tutkijantehtäviä sekä vakiinnuttaa asemansa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Akatemiatutkija tekee tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta.

Toimikunnan rahoituspäätöksen tärkeimmät kriteerit ovat hakijan pätevyys ja tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden tulevaisuuden potentiaali ja uravaihe. Rahoituspäätöksissä priorisoidaan erityisesti sellaisia lupaavia tutkijoita, joiden tutkimussuunnitelmassa erinomainen laatu yhdistyy tieteen uudistumiseen ja/tai vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Toimikunta painottaa päätöksissään rahoitettavien alojen, teemojen ja metodien monipuolisuutta sekä tutkijoiden kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista eri muodoissaan.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?