Vastuullisuuden seuranta

Suomen Akatemian toimet vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä toteutuvat käytännössä myönnetyn tutkimusrahoituksen kautta. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on esimerkiksi yksi tiedepoliittisista tavoitteista, joita arvioidaan Akatemian rahoituspäätöksissä.

Akatemia tekee yhteistyötä tutkimusyhteisön, muiden tutkimusrahoittajien ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa tieteen ja tutkimuksen edellytysten vahvistamiseksi, tutkimustiedon hyödyntämisen edistämiseksi ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden ja -teemojen tunnistamiseksi.

Kansainvälisten kumppanien ja hakuteemojen valinnassa otetaan huomioon Akatemian kansainvälisyyttä lisäävien toimien arvopohja sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Akatemia edellyttää rahoittamaltaan tutkimukselta vastuullisuutta ja kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimista.

Akatemialla ei ole roolia rahoittamansa tutkimuksen tai tutkimusinfrastruktuurien jalanjäljen mittaamisessa, vaan se kuuluu tutkimusorganisaation, kuten yliopiston tai tutkimuslaitoksen vastuulle. Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vastuullisuutta tutkimusraporteista saatavalla aineistolla.

Uudessa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessaan Akatemian toimenpiteenä on panostaa tutkimusrahoituksen vaikuttavuuden seurantaan kestävän kehityksen näkökulmasta entistä voimakkaammin.

Vastuullisuusraportti

Akatemia laatii vuosittain vastuullisuusraportin. Vastuullisuusraportti kuvaa Akatemian toimia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistäjänä. Vastuullisuuteen kuuluu Akatemiassa vastuullisen tieteen osa-alueiden kehittäminen, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen sekä vastuullisuusraportointi.

Yhteiskuntasitoumukset

Suomen Akatemia uudisti vuoden 2025 loppuun asti kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa kesäkuussa 2022. Akatemian järjestyksessä kolmannessa sitoumuksessa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja ja niiden toteutumista käsitellään aiempia sitoumuksia perusteellisemmin ja järjestelmällisemmin.

Akatemialla on kolme keskeistä tavoitetta uusimmassa sitoumuksessaan:

  • lisätä ja syventää tutkijoiden, Akatemian ja sen sidosryhmien tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa periaatteiden merkitystä läpileikkaavasti tutkimuksessa ja tutkimusrahoituksessa,
  • tarkastella kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmia aiempaa systemaattisemmin nivoen seuranta osaksi Akatemian toiminnan vuosikelloa ja
  • nostaa vaikuttavuusviestinnällä esiin aikaisempaa enemmän tutkimuksen merkitys kestävän kehityksen edistäjänä ja vahvistajana sekä vahvistaa yhteisökuvaa vastuullisena kestävän kehityksen periaatteiden edistäjänä
  • Suomen Akatemia uudisti kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa (7.6.2022)
  • Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (pdf)

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?