Suomen Akatemia uudisti kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa

7.6.2022

Suomen Akatemia on uudistanut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa. Akatemian järjestyksessä kolmannessa sitoumuksessa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja ja niiden toteutumista käsitellään aiempia sitoumuksia perusteellisemmin ja järjestelmällisemmin. Suomen Akatemian hallitus hyväksyi vuoden 2025 loppuun asti voimassa olevan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kokouksessaan 2.6.2022.

Olennainen muutos uudessa sitoumuksessa on, että Akatemia ottaa kestävän kehityksen tavoitteet huomioon tutkimusrahoitusprosessinsa kaikissa vaiheissa. Tavoitteet huomioidaan myös uuden sähköisen tutkimusrahoitusjärjestelmän kehittämisessä. Kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta pyritään myös yhdistämään osaksi rahoitettujen hankkeiden tutkimusraportteja.

Akatemia arvioi ja seuraa muiden tutkimusrahoittajien kestävän kehityksen mittareita ja selvittää, millaisia mittareita kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteutumisen seurannassa voisi käyttää.

Suomen Akatemian kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on lisätä ja syventää tutkijoiden, Akatemian ja sen sidosryhmien tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa periaatteiden merkitystä läpileikkaavasti tutkimuksessa ja tutkimusrahoituksessa. Sitoumuksen tavoitteena on myös tarkastella kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmia aiempaa systemaattisemmin niin, että tavoitteiden seuranta tulee osaksi Akatemian vuosittaista toimintaa.

Tutkimustieto on välttämätöntä kestävän kehityksen edistämiseksi ja tulevien sukupolvien ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet kattavat laajasti elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueet. Akatemia rahoittaa tutkimusta laaja-alaisesti kaikilla tieteenaloilla, ja se voi toiminnallaan edistää monipuolisesti myös kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Kestävä kehitys osa vastuullista tiedettä

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat tutkijat ja tutkimusryhmät noudattavat vastuullisen tieteen periaatteita. Näihin periaatteisiin kuuluvat muun muassa tutkimuseettiset kysymykset, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, tieteen avoimuus ja kestävän kehityksen tavoitteet.  

Osana vastuullisen tieteen toimintaansa Akatemia edellyttää rahoittamiaan tutkimushankkeita kuvaamaan, miten hanke voi edistää yhtä tai useampaa Suomen kestävän kehityksen kahdeksasta tavoitteesta: yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin; vaikuttavien ihmisten yhteiskunta; työtä kestävästi; kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt; hiilineutraali yhteiskunta; resurssiviisas talous; luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja luontoa kunnioittava päätöksenteko.

Suomen Akatemia laati ensimmäisen tutkimusrahoitustoimintaan kohdentuvan yhteiskuntasitoumuksensa vuonna 2015. Tällöin sitoumus suunnattiin akatemiaohjelmien teemojen valintaan. Vuonna 2018 Akatemia laajensi yhteiskuntasitoumuksensa koskemaan kaikkea rahoitustoimintaansa.

”Vuoden 2018 sitoumuksen tavoitteet eivät ole vanhentuneita ja sitoumuksessa listatut toimenpiteet ovat edelleen ajankohtaisia. Nyt uudistetussa sitoumuksessa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja ja niiden toteutumista käsitellään kuitenkin aiempaa perusteellisemmin ja myös toteutumisen seurantaa kehitetään”, sanoo Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola.

Lisätietoja:

  • pääjohtaja Paula Eerola, p. 029 533 5001, etunimi.sukunimi (at) aka.fi
  • johtaja Laura Raaska, p. 029 533 5094, etunimi.sukunimi (at) aka.fi


Suomen Akatemia
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?