Yleistä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta

Horisontti Eurooppa (Horizon Europe) on valmisteilla oleva EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2021–2027. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla EU-alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa yrityksissä ja etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa. Ohjelma muistuttaa monin tavoin nykyistä Horisontti 2020 -ohjelmaa ja sen rakentamisen periaatteena onkin ollut ”evoluutio, ei revoluutio”. 

Ohjelma rakentuu kolmesta pilarista.

Ensimmäinen pilari: huipputason tiede

Huipputason tiede keskittyy perustutkimukseen ja sen rahoittamiseen. Huipputason tiedettä rahoittava Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja liikkuvuutta tukevat Marie Sklodowska-Curie -toimet jatkavat osana ensimmäistä pilaria. Lisäksi ensimmäisessä pilarissa on tutkimusinfrastruktuurien kehittämisohjelma.

Toinen pilari: globaalit haasteet ja eurooppalainen elinkeinoelämän kilpailukyky 

Pilari koostuu temaattisista aihealueista, jotka toteutetaan pääosin konsortiohankkeina. Aihealueiden teemat ovat:

 • terveys,
 • kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta,
 • yhteiskunnallinen turvallisuus,
 • digitaalisuus, teollisuus ja avaruus,
 • ilmasto ja energia sekä liikkuvuus sekä
 • biotalous, ruoka, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö.

Kolmas pilari: innovatiivinen Eurooppa

Innovatiivinen Eurooppa pyrkii tuottamaan tutkimuksesta eurooppalaisia innovaatioita. Pilarissa on yksi puiteohjelman uutuuksista eli Euroopan innovaationeuvosto (European Innovation Council, EIC). EIC on pääasiassa eurooppalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille luotu järjestelmä, jolla pyritään mahdollistamaan läpimurtoinnovaatioiden hyödyntäminen nopeasti kasvavissa pk-yrityksissä. Pilarissa tuetaan lisäksi eurooppalaisten innovaatioekosysteemien kehittämistä.

Yleistä puiteohjelmasta

Puiteohjelmassa on myös järjestelmä eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamiseksi. Näillä toimilla pyritään muun muassa vahvistamaan tutkimusta puiteohjelman kilpailussa heikommin pärjäävissä maissa.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa otetaan käyttöön uusi lähestymistapa tutkimukseen ja innovaatioihin. Pilarin II osana on missiolähtöinen tutkimus, jolla pyritään tuomaan tutkimusta lähemmäs ihmisiä ja ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita.

Missioalueista on jo sovittu ja ne ovat:

 • sopeutuminen ilmastonmuutokseen, sisältäen yhteiskunnallisen muutoksen,
 • syöpä,
 • terveet valtameret, meret, rannikot ja sisävedet,
 • hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit sekä
 • maaperän terveys ja ruoka.

Itse missiot määritellään valmistelun jatkuessa. Valmistelussa keskeinen rooli on missioita valmistelevilla työryhmillä (mission board), joissa on jäseninä tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. 

Eurooppalaiset kumppanuudet jatkuvat myös tulevassa puiteohjelmassa. Ohjelmassa on yhteissuunniteltuja, yhteisrahoitettuja ja institutionaalisia kumppanuuksia. 

FET eli uusien teknologioiden yhteistyöhankkeet hajaantuvat tulevassa puiteohjelmassa. FET-lippulaivat siirtyvät klustereihin puiteohjelman toiseen pilariin. FET Open- ja FET Proactive -toimet puolestaan siirtyvät EIC:n alaisuuteen puiteohjelman kolmenteen pilariin.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?