Yleistä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta

Horisontti Eurooppa (Horizon Europe) on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2021–2027. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla EU-alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa yrityksissä ja etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa.

Horisontti Eurooppa -ohjelman budjetti on noin 95 miljardia euroa vuosille 2021–2027. Ohjelmaan voi osallistua yliopisto, korkeakoulu, tutkimuslaitos, yritys, yksittäinen tutkija tai jokin muu tutkimusta tekevä tai hyödyntävä organisaatio, kuten järjestö tai kaupunki. Ohjelmassa rahoitetaan kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia tutkimus- ja innovointihankkeita ja yksittäisten tutkijoiden tutkimushankkeita. Komission kutsumat eri alojen asiantuntijat arvioivat Euroopan komissioon hakuajan puitteissa saapuneet hanke-ehdotukset ja parhaat rahoitetaan.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa otetaan käyttöön uusi, vaikuttavuutta painottava lähestymistapa tutkimukseen ja innovaatioihin. Ohjelman osana on missiolähtöinen tutkimus, jolla pyritään tuomaan tutkimusta lähemmäs ihmisiä ja ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita.

Ensimmäiset missioalueet ovat:

 • sopeutuminen ilmastonmuutokseen, sisältäen yhteiskunnallisen muutoksen,
 • syöpä,
 • terveet valtameret, meret, rannikot ja sisävedet,
 • hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit sekä
 • maaperän terveys ja ruoka.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma rakentuu neljästä pilarista.

Ensimmäinen pilari: Huipputason tiede

Huipputason tiede keskittyy perustutkimukseen ja sen rahoittamiseen. Huipputason tiedettä rahoittava Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja liikkuvuutta tukevat Marie Sklodowska-Curie -toimet ovat osana ensimmäistä pilaria. Lisäksi ensimmäisessä pilarissa on tutkimusinfrastruktuurien kehittämisohjelma.

Toinen pilari: Globaalit haasteet ja eurooppalainen elinkeinoelämän kilpailukyky 

Pilari koostuu temaattisista aihealueista, jotka toteutetaan pääosin vähintään kolmessa jäsenvaltiossa tai liitännäismaassa toimivien osallistujien konsortiohankkeina. Aihealueet on jaettu klustereihin, joiden teemat ovat:

 1. Terveys
 2. Kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta
 3. Yhteiskunnallinen turvallisuus
 4. Digitaalisuus, teollisuus ja avaruus
 5. Ilmasto ja energia sekä liikkuvuus
 6. Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

Kolmas pilari: Innovatiivinen Eurooppa

Innovatiivinen Eurooppa pyrkii tuottamaan tutkimuksesta eurooppalaisia innovaatioita. Pilarissa on yksi puiteohjelman uutuuksista eli Euroopan innovaationeuvosto (European Innovation Council, EIC). EIC:n tavoitteena on tukea Euroopan kasvua siirtämällä tutkimuksen huippuosaamista läpimurto innovaatioiksi ja kasvattaa uraauurtavia yrityksiä markkinajohtajiksi maailmalla. EIC rahoittaakin siten sekä monitieteisiä tutkimuskonsortioita, jotka keskittyvät varhaisen vaiheen teknologiatutkimukseen ja uusiin avauksiin, että tutkimustulosten viemistä yrityskäyttöön ja erityisesti yritysten kasvua globaalissa mittakaavassa. Pilarissa tuetaan lisäksi eurooppalaisten innovaatioekosysteemien kehittämistä.

Horisontti 2020 FET eli uusien teknologioiden yhteistyöhankkeet hajaantuvat puiteohjelmassa. FET-lippulaivat siirtyvät klustereihin puiteohjelman toiseen pilariin. FET Open- ja FET Proactive -toimet puolestaan siirtyvät EIC:n alaisuuteen puiteohjelman kolmanteen pilariin.

Neljäs pilari: Osallistumispohjan laajentaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen

Puiteohjelman neljäs pilari sisältää osallistumispohjan laajentamiseen tähtääviä eli nk. widening-toimia matalan tutkimusintensiteetin alueille sekä toimia eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) vahvistamiseksi. 

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?