WaterWorks2015 (2016-2020)

WaterWorks2015 Era-Net Cofund

WaterWorks2015 –hanke käynnistyi tammikuussa 2016 toteuttaen kahden yhteisohjelmointialoitteen Water JPI (Water challenges for a changing world) ja FACCE JPI (Agriculture, food security and climate change) tutkimusstrategioita. Euroopan komissio rahoittaa tätä ERA-NET Cofund -hanketta Horizon 2020 ohjelmastaan vuosina 2016–2020. Hankkeeseen osallistuu kaikkiaan 32 tutkimusrahoittajaorganisaatiota tai ministeriötä 23 maasta, joista viisi Euroopan ulkopuolisesta maasta (Egypti, Etelä-Afrikka, Kanada, Taiwan, Tunisia).

WaterWorks2015 – hankkeen tavoitteena on edistää veden kestävää kulutusta maataloudessa (ml. metsätalous ja makean veden vesiviljely), lisätä veden käytön tehokkuutta sekä estää maaperän ja veden saastumista. Tavoitteeseen pyritään harmonisoimalla kansainvälisiä vesitutkimusstrategioita sekä yhdistämällä ja karsimalla päällekkäisiä toimia mm. toteuttamalla kahden JPI aloitteen yhteinen tutkimushaku sekä laatimalla aloitteille yhteinen visio molempia läpileikkaavassa kysymyksessä: kestävä veden käyttö maataloudessa. Hankkeella pyritään parantamaan tutkimuksen, päättäjien, paikallisten vesialan toimijoiden, teollisuuden, maatalouden sekä laajemman yhteiskunnan välistä yhteistyötä ja siten edistämään alan tutkimuksen vaikuttavuutta.

WaterWorks2015 -hanke toteutti 2016 tutkimushaun teemasta “Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors” keskittyen erityisesti seuraaviin kolmeen alateemaan:

  • Increasing the efficiency and resilience of water uses;
  • Monitoring and reducing soil and water pollution;
  • Integrating social and economic dimensions into the sustainable management and governance of water resources.

Hausta rahoitettiin 21 kansainvälistä konsortiohanketta ja kokonaisrahoitus hankkeille on noin 21 miljoonaa euroa. Hankkeiden yhteinen aloituskokous järjestettiin Tukholmassa huhtikuussa 2017. Yhteisrahoituksessa on mukana 25 tutkimusrahoittajaorganisaatiota 22 maasta. Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäriston tutkimuksen toimikunta rahoitti seuraavissa kolmessa konsortiossa neljää suomalaistutkijaa noin 700 000 eurolla.

ABAWARE, Marko Virta, Helsingin yliopisto: Vesiviljelyn jäteveden biotekninen puhdistus ja puhdistetun veden hyötykäyttö.

AgriAs, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi (koordinaattori), Geologian tutkimuskeskus sekä Riitta Keiski, Oulun yliopisto: Maatalousmaan ja veden arseenikontaminaation arviointi ja hallinta.

SOSTPRO, Timo Muotka, Oulun yliopisto: Latvapurojen suojelu metsätaloustoimilta: kustannukset, hyödyt ja parhaat menettelytavat.

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?