WaterWorks2014 (2015-2020)

ERA-NET Cofund hanke WaterWorks2014 käynnistyi tammikuussa 2015  toteuttaen Water JPI -yhteisohjelmointiohjelman strategista agendaa. Euroopan komissio rahoittaa WaterWorks2014 hanketta Horizon 2020 -ohjelmastaan vuosina 2015–2020. Hankkeeseen osallistuu 23 tutkimusrahoittajaorganisaatiota tai ministeriötä 19 Euroopan maasta.

WaterWorks2014 tavoitteena on tarttua Euroopan laajuisiin, veteen liittyviin haasteisiin kehittämällä maiden rajat ylittäviä monitieteisiä tutkimus- ja innovaatiotoimia, kuten tutkimushakuja. Lisäksi WaterWorks2014 tavoitteena on eurooppalaisten vesitutkimusstrategioiden harmonisointi päällekkäisiä toimia yhdistämällä ja karsimalla. WaterWorks2014 hanke hyödyttää tutkimusta, päätöksentekijöitä, vesialan hallintoa, teollisuutta, maatalouden tuottajia sekä yleisesti kansalaisia kehittämällä uusia vesialan sovelluksia.

WaterWorks2014 partnerit avasivat 2. maaliskuuta 2015 haun teemasta “Research and Innovation for Developing Technological Solutions and Services” keskittyen erityisesti aiheisiin:

for Water Treatment, Reuse, Recycling and Desalination;
for Water Resources Management;
to Mitigate Impacts of Extreme Events (Floods and Droughts) at Catchment Scale.
Hakua rahoitti 17 Water JPI:n jäsenorganisaatiota 15 maasta. Suomi (Suomen Akatemia) ei ollut mukana rahoittamassa hakua. Hausta rahoitettiin 16 projektia.

Suomen Akatemia on mukana WaterWorks2014-hankkeen muissa tehtävissä, mukaan lukien Water JPI:n strategisen tutkimusagendan (SRIA) kehitystyö, strategiset työpajat sekä Water JPI:n pilottihaun 2013 väli- ja loppuarviointi. Väliarviointikokous pidettiin 1.12.2016 Wienissä ja loppuarviointikokous 4.6.2018 Helsingissä Water JPI:n konferenssin yhteydessä.

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?