Suomen Akatemia avaa haun tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan 2026–2033

6.6.2024

Kaksivaiheisen haun hakuilmoitus julkaistaan Akatemian verkkosivuilla 6.6.2024. Verkkoasiointi aiehakemuksia varten avautuu 4.9.2024, ja aievaiheen hakemukset tulee jättää 25.9.2024 mennessä. Huippuyksikköohjelmahaun toiseen vaiheeseen pääsijät valitaan huhtikuussa 2025. Hakuinfo järjestetään etäyhteyksin 18.6.2024.

Suomen Akatemia on tarkastellut ja arvioinut rahoitusmuotojaan viime syksyn ja tämän kevään aikana. Sidosryhmäkyselystä ja -työpajasta sekä Akatemian luottamuselinten käymistä keskusteluista saadun palautteen perusteella huippuyksikkörahoitus on koettu toimivaksi nykymuodossaan.

Akatemian hallitus päätti 11.4.2024 kokouksessaan jatkaa huippuyksikköohjelmaa samoilla periaatteilla kuin kaksi edellistä ohjelmahakua on toteutettu. Tutkimusrahoituspäätösten perusteet (TRP) -asiakirjassa huippuyksiköistä päätettiin näin:

”Huippuyksikkö on tutkimusyhteisö, joka on saavuttamassa oman alansa kansainvälisen parhaimmiston tai on jo sen saavuttanut. Se voi muodostua yhdestä tai useasta tutkimusryhmästä, jotka toimivat keskenään kiinteässä yhteistyössä toteuttaen yhteistä tutkimussuunnitelmaa.”

Jatkossa huippuyksiköitä kannustetaan kuitenkin rahoituskaudellaan entistä aktiivisempaan EU-rahoituksen hakemiseen. Lue lisää: Huippuyksikköohjelmahakuun ei tule muutoksia – akatemiaprofessorirahoitusmuodosta päätökset touko-kesäkuussa.

Hakuinfo huippuyksikköohjelmahausta järjestetään etäyhteyksin 18.6. – ilmoittaudu mukaan

Akatemia valitsee tutkimuksen huippuyksiköiksi uudistumiskykyisiä, tieteellisesti erittäin korkeatasoisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimusyhteisöjä. Huippuyksikköohjelmassa uudistuminen toteutetaan uusien tutkimusaiheiden, menetelmien, lähestymistapojen ja tutkimusryhmien muodossa. Huippuyksikköohjelman isäntäorganisaatioiden kanssa toteutettava pitkäjänteinen yhteisrahoitus mahdollistaa riskin ottamisen ja uudet avaukset.

Tutkimuksen huippuyksikköohjelmahaun tärkeät ajankohdat ovat:

  • Haku julkistetaan 6.6.2024
  • Verkkoasiointi aukeaa aiehakemuksia varten 4.9.2024
  • Aievaiheen hakemukset tulee jättää 25.9.2024
  • Toiseen vaiheeseen pääsijät valitaan huhtikuussa 2025
  • Verkkoasiointi aukeaa aikaisintaan toisen vaiheen hakemuksia varten 21.5.2025
  • Varsinaiset hakemukset tulee jättää 11.6.2025
  • Päätökset ohjelmaan valittavista yksiköistä tehdään lokakuussa 2025
  • Rahoituskaudet alkavat 1.1.2026.

Hakuinfo järjestetään Teamsilla tiistaina 18.6. klo 14.30–16.00. Ilmoittautumiset infoon 16.6.2024 mennessä: Call Info for Centres of Excellence Programme 2026-2033

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?