NordForskilta rahoitusta vihreää siirtymää vahvistavaan tutkimukseen

13.6.2024

Yhteispohjoismainen tutkimusrahoitusorganisaatio NordForsk on tehnyt päätökset rahoitettavista tutkimushankkeista Green Transition -ohjelmakokonaisuudessa, jossa keskitytään vihreään siirtymään.

NordForsk vastaanotti haussa 111 hakemusta. Kansainvälisen vertaisarvioinnin perusteella rahoitusta myönnetään 10 pohjoismaiselle tutkimuskonsortiolle.

Suomalaisosapuolia on tutkimushankkeiden koordinaattoreina kolmessa hankkeessa Lapin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. Suomalaisosapuolia on mukana myös Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Oulun yliopistosta, Åbo Akademista sekä Suomen ympäristökeskuksesta.

Uudella tutkimustiedolla on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä. NordForskin hankkeissa keskitytään vahvistamaan kolmea oikeudenmukaisen vihreän siirtymän kannalta oleellista ulottuvuutta pohjoismais-baltialaisella tutkimusyhteistyöllä. Kaikissa ohjelman tutkimuskonsortioissa on osallistujia vähintään joko kolmesta pohjoismaasta tai kahdesta pohjoismaasta sekä Virosta ja/tai Liettuasta.

Tutkimushankkeissa etsitään uusia näkökulmia kestävien ruokajärjestelmien energiatehokkuuteen ja resilienssiin. Lisäksi paneudutaan sukupuolinäkökulmiin vihreän siirtymän oikeudenmukaisuuden ja toimivuuden vahvistamiseksi pitkällä aikajänteellä. Näiden ohella painopisteenä on vihreän siirtymän tarkastelu suhteessa yhteiskunnalliseen oikeutukseen, demokraattiseen osallistumiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?