Uudet luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen akatemiahankkeet on valittu

6.6.2023

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt rahoituksen 79 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 108 osahanketta. Toimikunta osoittaa akatemiahankkeille yhteensä noin 48 miljoonan euron rahoituksen. Myönnettävä rahoitus ohjataan tutkimusorganisaatioille, jotka hallinnoivat rahoituksen käyttöä.

Akatemiahankerahoituksen tarkoituksena on edistää suomalaisen tieteen uudistumista ja monimuotoisuutta ja parantaa tutkimuksen laatua sekä tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta. Tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen tieteellinen tutkimus, mahdolliset tieteelliset läpimurrot ja tutkimusyhteistyö parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa.

Akatemiahankkeen rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin. Myönnettävä rahoitus ohjataan suomalaiselle yliopistolle tai muulle tutkimusorganisaatiolle, joka vastaa akatemiahankkeen rahoituksen käytöstä. Akatemiahankerahoitus myönnetään neljäksi vuodeksi. Suomen Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuutta.

”Toimikunta pyrkii rahoittamaan tutkimusta laaja-alaisesti, ja saimmekin korkeatasoisia hakemuksia melko kattavasti luonnontieteiden ja tekniikan eri aloilta. Etenkin fysiikan alojen hakemukset olivat tänä vuonna erittäin kilpailukykyisiä”, LT-toimikunnan puheenjohtaja, professori Leena Ukkonen kertoo.

”Temaattisesti tekniikan alojen hakemuksissa oli runsaasti energiamurrokseen liittyviä hankkeita. Hakemuksissa näkyi selvästi yhteiskunnallisessa keskustelussakin vahvasti pinnalla olevat tekoäly ja koneoppiminen. Osa hakemuksista keskittyi tekoälymenetelmien tutkimukseen ja kehittämiseen, kun taas toisissa hakemuksissa niitä hyödynnettiin työkaluna”, Ukkonen toteaa.

Akatemiahanke on LT-toimikunnalle tärkeä rahoitusmuoto tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi. Rahoituspäätöksissä toimikunta korosti etenkin tutkimuksen tieteellistä laatua, uutuusarvoa ja mahdollisuutta läpimurtoihin sekä hankkeen toteutettavuutta. Kansainvälisessä vertaisarvioinnissa arvosteluasteikon korkeimpien kokonaisarvosanojen 6 tai 5 saaneista hankkeista pystyttiin rahoittamaan vain noin kolmasosa. Rahoitettavien hankkeiden vastuullisten johtajien joukossa on eri uravaiheissa olevia tutkijoita.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?