Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloille 59 uutta akatemiahanketta

31.5.2023

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) on osoittanut lähes 31 miljoonan euron rahoituksen 59 akatemiahankkeelle. Akatemiahankkeet sisältävät yhteensä 78 osahanketta.

Akatemiahanke on KY-toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta painottaa rahoituspäätöksissä erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tieteen uudistumiseen. Toimikunta rahoittaa korkealuokkaisia hankehakemuksia kansainväliseen vertaisarviointiin perustuen.

”Tänä vuonna rahoitettavat akatemiahankkeet edustavat laaja-alaisesti ja usein myös monitieteisesti kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen eri tieteenaloja ja suuntauksia. Erittäin laadukkaiksi osoittautuneet hankkeet ovat tieteellisesti korkealuokkaisia, kysymyksenasetteluiltaan kekseliäitä ja innovatiivisia sekä menetelmiltään tiedettä uudistavia. Moniin hankkeisiin sisältyy myös poikkeuksellisen vahva yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuus”, toimikunnan puheenjohtaja, professori Petri Karonen arvioi.

Tällä kerralla hankkeiden läpimenoprosentti nousi yli 16 prosentin. ”Tätä ilahduttavaa kehitystä halutaan edistää tulevissakin hauissa, sillä kaikesta huolimatta ja kovan hakupaineen vuoksi moni lupaava ja tieteellisesti vahva hanke jäi rahoittamatta”, Karonen toteaa.

Akatemiahankkeen rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin. Myönnettävä rahoitus ohjataan suomalaiselle yliopistolle tai muulle tutkimusorganisaatiolle, joka vastaa akatemiahankkeen rahoituksen käytöstä. Akatemiahankerahoitus myönnetään neljäksi vuodeksi. Suomen Akatemia seuraa rahoittamansa tutkimuksen vaikuttavuutta.

Lisätietoja

sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

  • Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta järjestää syyshakuja koskevan palautetilaisuuden 14.6.2023 klo 12–14 Microsoft Teams -alustalla. Hakijat kutsutaan tilaisuuteen sähköpostitse.

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija Pekka Rautio
p. 029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?