Suomen Akatemia tarkentaa tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden toimintatapoja

20.6.2022

Suomen Akatemia on tarkentanut ohjeistustaan rahoittamissaan tutkimushankkeissa tuotettujen tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden toteutuksesta. Akatemian edellytys vertaisarvioitujen artikkelien välittömän saatavuuden ja jatkokäytön mahdollisimman hyvästä toteutuksesta ei kuitenkaan muutu.

Avoimen saatavuuden toteutus välittömällä rinnakkaistallentamisella (ns. rights retention -strategia)

Pääsääntöisesti Akatemia edellyttää edelleen rahoittamiensa hankkeiden vertaisarvioitujen artikkelien välitöntä avoimuutta. Akatemia ei kuitenkaan toistaiseksi ota käyttöön cOAlition S:n käytössä olevaa rights retention -strategiaa, jolla turvattaisiin tutkijoille mahdollisuus välittömän rinnakkaistallentamisen toteuttamiseen. Mikäli julkaisujen avoimuus toteutetaan rinnakkaistallentamalla ja tieteellisen julkaisun kustantaja ei suostu välittömän rinnakkaistallentamisen toteuttamiseen, hanke voi hyväksyä embargojen käytön (humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat enintään 12 kuukautta, muut tieteenalat enintään 6 kuukautta). Akatemia seuraa tekijänoikeuslain valmistelua rinnakkaistallentamisen edistämisestä, ja pyrkii välittömän rinnakkaistallentamisen mahdollistamiseen kaikissa rahoituspäätöksissään.

CC-lisenssien käyttö vertaisarvioitujen artikkelien avaamisen yhteydessä

Akatemia edellyttää edelleen Plan S:n mukaisten lisenssien käyttöä rahoittamiensa hankkeiden vertaisarvioiduissa artikkeleissa. Pääsääntöisesti Akatemia suosittelee CC-BY 4.0 -lisenssin käyttöä, mutta sallii poikkeustapauksissa ja perustelluista syistä myös kolmen muun CC-lisenssin käytön. Aiemmin esitetystä poiketen hankkeiden ei kuitenkaan tarvitse erikseen pyytää Akatemialta lupaa poikkeuksellisten lisenssien käyttöön, vaan hankkeet voivat itse päättää sallittujen lisenssien käytöstä. Muutosta sovelletaan takautuvasti Suomen Akatemian 2.11.2020 lähtien tekemiin rahoituspäätöksiin.

Konferenssiartikkelien ja monografioiden avoimuus

Akatemia kehottaa julkaisemaan myös konferenssiartikkelit sekä monografiat avoimesti. Akatemian konferenssiartikkelien ja monografioiden avoimen saatavuuden toteutusta ja rahoitusta koskeva tarkempi ohjeistus valmistellaan kuitenkin vasta, kun kansallinen tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus on täydentynyt näiden osalta.

Julkaisukulujen huomioiminen rahoituspäätöksissä ja laskutuksessa

Vertaisarvioitujen artikkelien avoimen saatavuuden kuluihin lukeutuvat, Akatemian rahoitusehtojen mukaiset APC-kulut (article processing charges) sisältyvät edelleen rahoitettavan hankkeen yleiskustannuksiin. Poiketen aiemmasta ohjeistuksesta tieteellisen kustantajan ei tarvitse liittyä syksyllä 2022 avattavaan, kansainvälisille tieteellisille kustantajille suunnattuun cOAlition S:n Journal Comparison Serviceen, jotta julkaisukulujen hyväksyminen olisi mahdollista Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen rahoituksessa.

Akatemia kuitenkin kannustaa kansainvälisiä tieteellisiä kustantajia osallistumaan tieteellisen julkaisemisen kulurakenteita kartoittavaan Journal Comparison Service -palveluun.

Lisätietoja:

  • johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, puh. 029 5335 020
  • tiedeasiantuntija Jussi Varkemaa, puh. 029 5335 140

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?