Suomen Akatemia myönsi viiden tutkimusinfrastruktuurin rahoitukseen lähes 16 miljoonaa

1.2.2022

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä lähes 16 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin viidelle tutkimusinfrastruktuurille.

Nyt myönnetyllä FIRI-rahoituksella tuetaan kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista, vahvistamista ja uudistamista.

Rahoitusta saaneissa hankkeissa parannetaan ja laajennetaan muun muassa rakennebiologian alan tutkimusinfrastruktuurin tarjoamia palveluita ja mahdollistetaan uuden kiihdyttimen hankinta Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorioon. Tämän ohella rahoitusta myönnettiin mikro- ja nanoteknologioiden infrastruktuurille projektiin, joka pyrkii ratkomaan nanorakenteiden kompleksisuuteen, mittausresoluutioon sekä laadun kontrollointiin liittyviä haasteita.

Myönnetyllä infrastruktuurirahoituksella tuetaan myös vertailevaa kyselytutkimusta, joka paneutuu eurooppalaisten yhteiskuntien muuttuvien instituutioiden ja kansalaisten asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiin suhteisiin. Lisäksi rahoitusta myönnettiin rakenteilla olevalle ydinfysiikan kansainväliselle kiihdytinlaboratoriolle. Kiihdytinlaboratorio tuottaa tietoa materian evoluutiosta maailmankaikkeuden alusta nykyhetkeen sekä mikroskooppisella että kosmisella skaalalla.

Kevään 2021 FIRI-hakujen rahoituspäätökset tehtiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä rahoituspäätöksistä tehtiin joulukuussa 2021.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?