Suomen Akatemia myönsi 15 tutkimusinfrastruktuurin rahoitukseen lähes 36 miljoonaa

9.12.2021

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä lähes 36 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin 15 tutkimusinfrastruktuurille.

20 miljoonaa nyt myönnetystä rahoituksesta pohjautuu Euroopan unionin elpymisvälineeseen (RRF) ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. RRF-rahoitusta myönnettiin kahdeksalle korkeatasoiselle tutkimusinfrastruktuurille, jotka täyttivät elpymisrahoitukselle asetetun kriteeristön. RRF-rahoitetut hankkeet edistävät toiminnassaan vihreän siirtymän tavoitteita ja digitalisaatiota.

RRF-rahoitus suunnataan akvaattisen ympäristön tutkimuksen (merentutkimus, hydrologia, jään ja aaltojen muodostus), ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen, elintarviketutkimuksen, kielitieteen ja kielivarojen tutkimuksen sekä kvantti- ja suurteholaskennan palveluihin. Kahdeksan miljoonaa euroa RRF-kokonaisuudesta on kohdennettu digitalisaatioon. RRF-rahoituksen saamisen ehtona oli ”Do No Significant Harm” -periaatteiden noudattaminen, eli hankkeet eivät saa tuottaa merkittävää haittaa ympäristölle.

RRF-rahoituksen lisäksi seitsemälle tutkimusinfrastruktuurille myönnettiin lähes 16 miljoonaa euroa FIRI-tutkimusinfrastruktuurirahoitusta. FIRI-tutkimusinfrastruktuurirahoituksella vahvistetaan julkisen mielipiteen tutkimusta, tulevaisuuden langattomien tietoliikenneteknologioiden tutkimusympäristöä, terveys- ja biotieteiden datan hallintaa, lääketieteellistä kuvantamista, avoimia paikkatietojärjestelmiä, metsikködynamiikan ymmärrystä sekä lajitiiedon digitointia, hallintaa ja avointa jakelua.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea tekee 31.1.2022 lisää rahoituspäätöksiä kevään 2021 FIRI-tutkimusinfrastruktuurirahoitushakuun liittyen.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista, vahvistamista ja uudistamista.

Lisätietoja:

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija
Vesa Varpula
p. 029 533 5131

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?