Kriittisten materiaalien korkeatasoiseen tutkimukseen seitsemän miljoonan euron rahoitus

3.11.2021

Suomen Akatemia on valinnut kuusi tutkimuskonsortiota (17 osahanketta) ja kaksi yksittäistä hakemusta rahoitettaviksi Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa (Romulus) -akatemiaohjelman toisen vaiheen haussa. Tutkimuskonsortioille myönnettiin yhteensä seitsemän miljoonaa euroa kaudelle 2022–2025. Nyt rahoitetut hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2022.

Romulus-akatemiaohjelma tutkii kriittisten metallien esiintymistä ja niiden kemiallista luonnetta yhdistettynä kaupunkien kiertotalouteen. Tavallisimmin kriittisillä materiaaleilla tarkoitetaan niitä metalleja ja mineraaleja, joita ei ole jostakin syystä riittävästi saatavilla teollisuuden tarpeeseen nähden. Ohjelmassa tutkitaan prosesseja, tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat kestävään kehitykseen.

Arviointipaneeli korosti lausunnossaan, että hakemusten taso kriittisten materiaalien tutkimuksessa oli korkea. Paneeli totesi myös hakemusten perusteella, että Suomessa on pieneksi maaksi paljon erinomaisia alan tutkijoita.  Arvioitsijoista oli erityisesti kannustavaa nähdä hakijoissa nuoria tutkijoita.

Rahoituksesta päättäneen Akatemian jaoston puheenjohtaja professori Reko Leinon mukaan Romulus-akatemiaohjelma on kriittisten materiaalien kiertotalouden yhteiskunnalliset haasteet huomioiden erittäin merkittävä tutkimusohjelma. Suomessa on myös paljon aihepiiriin liittyvää korkeatasoista tutkimusta.  

”Siinä mielessä haun ensimmäiselle kierrokselle saapunut, odotettua pienempi hakemusmäärä oli ehkä pieni yllätys. Varsinaisessa haussa rahoituksen saaneiden hankkeiden taso oli kuitenkin ilahduttavan korkea, ja Romulus-ohjelmaan valitut hankkeet kattavat akatemiaohjelman keskeiset aihepiirit erinomaisesti. Ohjelman johtoryhmä jää mielenkiinnolla odottamaan hankkeiden käynnistymistä ja myöhemmin myös tutkimustuloksista viestimistä”, sanoo Leino.

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista:

Kati Miettunen Turun yliopistosta johtaa konsortiota, jossa tutkitaan kriittisten materiaalien talteenottoa aurinkopaneeleista. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kuinka materiaalien valinnat vaikuttavat aurinkokennojen kierrätykseen ja kehittää kennoille rakenteita, jotka soveltuvat uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen. Monitieteinen konsortio pyrkii luomaan kestävää aurinkoenergiateknologiaa.

Elina Huttunen-Saarivirta VTT:ltä johtaa konsortiota, joka tuo uusia näkökulmia sähköisen liikkuvuuden kannalta kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen. Projekti keskittyy akkuihin, akkumateriaaleihin, elektroniikan komponentteihin ja tehokkaisiin magneetteihin sekä systeemitason tarkasteluihin kansallisella ja kaupunkitasolla. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Itä-Suomen yliopisto, Aalto yliopisto ja Oulun yliopisto yhdistävät projektissa voimansa monialaiseksi tiimiksi.

Pekka Valkama Vaasan yliopistosta johtaa konsortiota, jossa tutkitaan kaupunkien lähtökohtia ja edellytyksiä siirtyä integroituun kiertotalouteen. Projektissa tutkitaan kaupunkeja ja jätehuoltoyhtiöitä asiakirja- ja laskenta-aineiston sekä asiantuntijahaastatteluiden avulla. Projektin ulkomaiset tutkimuskohteet ovat Norjassa, Skotlannissa, Hollannissa ja Japanissa. Kaupungit ja muut toimijat hyötyvät projektin tuloksista, kun tuloksilla luodaan arvoa kiertotalouden prosesseissa.

Suomen Akatemia rahoittaa 13 akatemiaohjelmaa vuonna 2021. Akatemiaohjelmat ovat tiedelähtöisiä, temaattisia ja tavoitteellisia tutkimushankekokonaisuuksia, jotka uudistavat tutkimusta ja tavoittelevat tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta. Akatemiaohjelmat tukevat korkeatasoista monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, verkottavat tutkijoita sekä toimivat alustana kansainväliselle tutkimusyhteistyölle.

Kriittisten materiaalien kiertotalouden tutkimuksen rahoituksen tilastotietoja

Lisätietoja

sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?