Uusi akatemiaohjelma kriittisistä materiaaleista kaupunkien kiertotaloudessa

4.12.2020

Suomen Akatemia käynnistää uuden akatemiaohjelman kriittisistä materiaaleista kaupunkien kiertotaloudessa. Ohjelman tavoitteena on tuottaa uutta tutkittua tietoa, ohjata tutkimusta kaupunkien kiertotalouden kannalta merkittäville sovellusalueille ja lisätä kaupunkien kiertotalouden kehittämisen mahdollistavaa korkeatasoista tutkimusta.

Kriittiset materiaalit tarkoittavat joko niitä materiaaleja, joita ei ole riittävästi saatavilla tai jotka ovat vaarallisia.  Kaupunkien kiertotaloudessa kriittiset materiaalit ovat niitä materiaaleja, joita tarvitaan. Niitä tarvitaan kotitalouksissa, rakennuksissa ja eri infrastruktuureissa sekä korkean teknologian tuotteissa. Tuotteiden elinkaaren loppuvaiheessa nämä kriittiset materiaalit tulee saada kiertoon, uusio- tai toisiokäyttöön.

Ohjelma pyrkii myös luomaan mahdollisuuksia tutkimuksessa saatujen ratkaisujen laajaan hyödyntämiseen. Se haluaa myös ohjata tutkimusta YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden suuntaan. Tavoitteena on muodostaa monitieteisiä tutkimusryhmiä ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja edistää tutkijakoulutettavien ja tutkijoiden verkottumista ja liikkuvuutta.  Ohjelma parantaa yhteistyön avulla tutkimuksen ja elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä ja kaupunkien elinvoimaisuutta sekä edistää avointa tiedettä ja tutkimusta.

”Kehittämällä materiaalien kierrätystä elektronisten laitteiden keräyksestä aina kriittisten raaka-aineiden talteenottoon ja uusiokäyttöön voimme vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä, joita lisääntyvä kaivostoiminta ja metallien jalostus aiheuttaa. Kierrätysprosessien kehitystyö mahdollistaa myös useiden metallien talteenoton, joita ei nykyään lainkaan kierrätetä. Erityisen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia löytyy akkujen kierrätyksessä. Ohjelma luo tieteellisen tutkimuksen kautta pohjaa uusio- ja toisiokäytön sekä jätteenkierrätyksen tulevaisuuden ratkaisuihin, mitkä luovat uudenlaisia teollisia ja kaupallisia mahdollisuuksia. Kiertotalous tarjoaa Suomelle kilpailuvaltin meille tärkeillä painopistealueilla, kuten metallien jalostuksessa”, korostaa ohjelmaryhmän puheenjohtaja, professori Reko Leino.

Ohjelmalla on neljä eri teema-aluetta:

  1. Kiertotalouden kriittiset materiaalivirrat
  2. Korkean teknologian tuotteet ja palvelut kiertotaloudessa
  3. Kiertotalouden eri toimijoiden yhteistyö ja toiminnan ohjaus
  4. Kiertotalous ja kaupungistuminen

Näistä voi lukea lisää ohjelmamuistiosta.

Ohjelmaan valittavissa hankkeissa arvostetaan erityisesti luonnontieteellisen, teknologisen ja ihmistieteellisen tutkimuksen yhdistämistä. Hakijoiden toivotaan huomioivan kaupunkien kiertotalouden systeemisen luonteen. Hankkeissa voidaan tutkia kaupunkien kiertotalouden rakenteita ja prosesseja sekä kriittisiä materiaaleja luonnontieteellisillä ja teknologisilla menetelmillä. Ohjelma kannustaa erityisesti tieteidenvälisiä ja poikkitieteellisiä tutkimusryhmiä tarkastelemaan kaupunkien kiertotaloutta kierrätettävien kriittisten materiaalien, yrittäjyyden ja organisoitumisen ja myös lainsäädännön, kulttuurin, poliittisen päätöksenteon sekä yhteiskunnallisen ohjauksen näkökulmista.

Suomen Akatemian hallitus on varannut ohjelman rahoittamiseen kahdeksan miljoonaa euroa. Ohjelmassa rahoitetaan enintään nelivuotisia hankkeita ja konsortiohankkeita. Rahoituskausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025. Ohjelman rahoitus tulee haettavaksi huhtikuun 2021 haussa. Hakuilmoitus julkaistaan maaliskuussa 2021.

Lue taustaa kriittisistä materiaaleista ohjelmapäällikkö Saila Sepon blogista.

Lisätietoja:

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija Leena Vähäkylä
p. 029 533 5139
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?