Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuusverkostojen toimintaan 10 miljoonan euron rahoitus

8.12.2020

Suomen Akatemia on myöntänyt 10 miljoonaa euroa korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuusverkostojen erityisrahoituksen haussa. Rahoituksella tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Nyt rahoitettavilla toimilla voidaan vahvistaa ja syventää olemassa olevien yhteistyöverkostojen toimintaa tai rakentaa ja kokeilla uutta yhteistyötä.

Hakuun jätettiin 71 hakemusta, joissa oli yhteensä 213 osahanketta. Myöntöpäätöksen sai 10 hanketta (41 osahanketta). Rahoitetuista hankkeista kahdeksan on konsortioita, joihin osallistuu yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Rahoitusta saa yhdeksän yliopistoa, seitsemän ammattikorkeakoulua ja viisi valtion tutkimuslaitosta.

Rahoitushaku perustui valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa Suomen Akatemialle myönnettyyn lisärahoitusvaltuuteen. Rahoitushaku kuuluu osana kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan mukaisen uuden kumppanuusmallin toteutukseen. Kumppanuusverkostorahoituksen lisäksi tiekartan tavoitteita tukevat muun muassa Akatemian lippulaivaohjelma ja tutkimusinfrastruktuurirahoitus.

 ”Hakemusten taso oli kiireisestä hakuaikataulusta huolimatta korkea. Monissa hakemuksissa vahva ja korkealaatuinen tutkimusperusta yhdistyi hyvin sitoutuneeseen kumppaniverkostoon. Jaosto piti hyvin tärkeänä verkoston toimintasuunnitelman laatua. Tällä rahoituksella Akatemia vahvistaa tuoreinta tieteellistä tietoa hyödyntävien ekosysteemien toimintaa. Koko arvoketjun toimijoiden sitoutuminen on kumppanuusverkostoissa keskeistä”, toteaa rahoituspäätökset tehneen jaoston puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju.

Kumppanuusverkostojen erityisrahoitusta myönnettiin muun muassa kiertotalouden suunnittelulähtöisiin ratkaisuihin, tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen ja uusien lääkevalmisteiden kehittämiseen. Rahoituksella tuetaan myös esimerkiksi joki- ja valuma-aluemittauksiin liittyvää kumppanuusverkostojen toimintaa. Useilla kumppanuusverkostoilla on kiinteä yhteys myös Suomen Akatemian lippulaivaohjelman osaamiskeskittymiin.

Lisätietoja

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?