Suomen Akatemia avaa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen rahoitushaun

26.6.2020

Suomen Akatemia avaa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätasoisen tutkimuksen haun. Rahoituksella tuetaan järjestelmätason tutkimusta, joka kohdistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen sekä tehdyn tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseen. Valtioneuvosto on osoittanut Akatemialle julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2024 kertaluontoisesti 10 miljoonaa euroa valtuutta tätä tarkoitusta varten.

Rahoituksen tavoitteena on tukea laadukasta tutkimusta sekä lisätä tutkimuksesta kumpuavaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisäksi rahoitus tarjoaa mahdollisuuden jo muilla rahoituksilla toteutetun tutkimuksen kokoamiseen ja sen pohjalta uuden tutkimuksen tekemiseen.

Haku on suunnattu tutkimuskonsortioille. Haussa rahoitetaan tutkimusta, jossa tutkimuskonsortiot tarkastelevat ilmastonmuutoksen hillinnän ja/tai siihen sopeutumisen kannalta useamman yhteiskunnan osajärjestelmän (esimerkiksi ruoka-, liikenne-, energia-, yhdyskuntajärjestelmät) kokonaisuutta ja järjestelmien välisiä riippuvuuksia. Tutkimus voi myös kohdistua kokonaisvaltaisesti yhteen osajärjestelmään. Samalla tutkimuskonsortioiden odotetaan edistävän hankkeissaan systemaattisesti laajempaa tutkimuksen vaikuttavuutta.

”Ilmastonmuutos muuttaa vallitsevia luonnonoloja ja muutosten vaikutukset säteilevät suoraan sekä välillisesti yhteiskunnan eri sektoreille lisäten osaltaan ihmistoimintaan ja yleiseen hyvinvointiin liittyviä riskejä. Muutoksien luonteeseen, voimakkuuteen, alueelliseen vaihteluun ja keskinäisriippuvuuteen liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä ja erilaisia tutkimuskysymyksiä. Toivomme tutkimushankkeiden tuovan myös vastauksia siihen, millaisia systeemisiä muutoksia eri järjestelmissä tulevaisuuden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi tarvitaan”, Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala toteaa.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla konsortioita, joissa on mukana vähintään kolme ryhmää ja jotka edustavat vähintään kolmea tutkimusalaa, ja joilla on aiempaa todennettua tutkimusyhteistyötä sekä tiedeyhteisön ulkopuolista kansallista ja/tai kansainvälistä yhteistyötä tai muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Konsortion rahoitus voi olla enintään 1,7 miljoonaa euroa. Hakuaika on 1.9.-30.9.2020. Rahoituskausi on vuosiksi 2021-2024.

Ilmastonmuutoksen kokoamisrahoituksessa:

  • Konsortioiden työ rakentuu vahvasti jo olemassa olevan tutkimuksen päälle ja luo laajempia kokonaisuuksia tai syventää tutkimusta.

  • Hanke pohjautuu tieteellisesti laadukkaan ja kunnianhimoisen tutkimus- ja vaikuttavuussuunnitelman ympärille, jota korkeatasoinen tutkimusryhmien ja mahdollisesti muiden vaikuttavuustyötä tekevien toimijoiden konsortio toteuttaa.

  • Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä tutkimuksen tieteelliseen laatuun että hankkeen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

  • Suunnitelmassa kuvataan hankkeen tutkimustulosten kiinnostavuus, hyödyntämismahdollisuudet ja soveltamiskohteet tiedeyhteisön ulkopuolella sekä esimerkiksi odotettavissa oleva lyhyen ja/tai pitkän aikavälin vaikuttavuus eri muodoissaan.

  • Rahoitus kattaa myös tutkimuksen vaikuttavuussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä kuluja.

  • Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttavuutta.

Hakemusten arviointi tapahtuu arviointipaneeleissa. Päätökset rahoitettavista hankkeista julkaistaan tammikuussa 2021.

Lisätietoja:

  • Lue hakuilmoitus
  • Tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • Johtava tiedeasiantuntija Jaana Roos, Suomen Akatemia, p. 029 533 5151, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?