Suomen Akatemia vahvistaa yliopistojen tutkimusedellytyksiä profiloitumisrahoituksella

17.5.2019

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Rahoituksella tuetaan yliopistojen strategioidensa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista. Akatemian rahoitus nopeuttaa yliopistojen kehittämistoimia.

Haku oli järjestyksessään viides. Rahoitusta haettiin yhteensä 103 miljoonaa euroa ja myönnettiin 50 miljoonaa euroa. Rahoitusta hakiessaan yliopistot esittävät valitsemiensa profiloitumisalueiden konkreettiset suunnitelmat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edellytysten kehittämiseksi. Myös tutkimuksen profiloitumisalueen yhteistyö ja työnjako yliopistojen ja muiden organisaatioiden kesken on tärkeä osa hakemusta.

Hakuun osallistuneista 13 yliopistosta 11 sai rahoitusta. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 500 000 eurosta 14,7 miljoonaan euroon. Rahoituspäätökset perustuvat asiantuntijapaneelin lausuntoon, paneelin asettamaan hakemusten paremmuusjärjestykseen, haetun rahoituksen suhteeseen suunniteltuihin profiloitumistoimiin ja yliopiston tutkimusrahoituksen kokonaisuuteen sekä yliopistojen raportteihin aiemmissa hauissa rahoitettujen toimien edistymisestä.

Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella. Marraskuun 2018 haussa myönnetty rahoitus.

Yliopisto Haettu rahoitus, € Myönnetty rahoitus, €
Aalto-yliopisto 12 961 707 10 400 000
Hanken 2 203 330 500 000
Helsingin yliopisto 18 000 000 14 700 000
Itä-Suomen yliopisto 6309 795 4 000 000
Jyväskylän yliopisto 6 517 801 4 000 000
Lapin yliopisto 3 225 000 500 000
Lappeenrannan-Lahden tekninen yliopisto 4 000 000 1 100 000
Oulun yliopisto 8 500 000 6 550 000
Tampereen yliopisto 13 1311 78 3 900 000
Turun yliopisto 12 288 362 3400 000
Åbo Akademi 4 400 000 950 000

Rahoitusta haettiin yhteensä 32 tutkimuksen profiloitumisalueelle. Näistä suuri osa (23) liittyi yliopistojen aiemmin valitsemiin profiloitumisalueisiin ja suunnitelmat syvensivät näiden tutkimusalojen kehittämistä.

Hakemuksissa rahoitusta suunniteltiin käytettävän pääosin tutkijoiden palkkaukseen. Suunnitelmissa esitettiin myös monipuolisesti kansainvälistymistoimia, erilaisia alustoja tieteiden välisen yhteistyön edistämiseksi, paikallisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön syventämistä sekä yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja elinkeinoelämäyhteistyöhön liittyviä kehittämistoimia.

Yliopistojen hakemukset arvioitiin kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa. Paneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista. Paneeli piti hakemuksia korkeatasoisina.

Lisätietoja

  • Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju, p. 029 448 5740, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi
  • Tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?