Suomen Akatemia valitsi uusia tutkijatohtoreita

26.4.2018

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 30 tutkijatohtorille. Rahoitus on kolmivuotinen.

Suomen Akatemian uudet tutkijatohtorit tutkivat hankkeissaan muun muassa ympäristölainsäädännön ja kemikaalikontrollin merkitystä Arktisilla alueilla, varhaislapsuuden uniongelmien yhteyttä ADHD-oireisiin, teknologian rooleja markkinoiden uudelleenmuodostuksessa ja ihmisen populaatiodynamiikkaa Afrikassa 130 000 - 10 000 vuotta sitten.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan tutkijatohtorirahoitus myönnettiin 11,5 prosentille hakijoista. Uusien tutkijatohtoreihin rahoitukseen käytetään noin 7,5 miljoonaa euroa. Naisia oli 73 prosenttia rahoituksen saaneista.

Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 260 tutkijatohtorihakemusta. Hakemukset arvioidaan kansainvälisellä vertaisarvioinnilla pääsääntöisesti asiantuntijapaneeleissa, jotka muodostuvat kunkin tieteenalan kansainvälisistä tutkijoista.

Rahoitus­päätösten tärkeimmät kriteerit olivat Suomen Akatemian rahoitusperiaatteiden mukaan tutkimussuunnitelman korkea tieteellinen laatu ja hakijan pätevyys. Kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunta huomioi rahoituspäätöksissään erityisesti sellaiset tutkijatohtorihakijat, joiden tutkimussuunnitelmassa korkea laatu yhdistyi vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tai tieteen uudistumiseen.

Lisäksi kiinnitettiin huomiota hakijan mahdollisuuteen itsenäistyä projektin aikana sekä kansainväliseen liikkuvuuteen. Tutkijatohtorilla odotetaan olevan hyvät kansalliset tai kansainväliset yhteistyöverkostot ja heitä kannustetaan kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön.

Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkija- tai asiantuntijatehtäviin.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?