Avoimen tieteen Plan S -suunnitelman toimenpiteet kommentoitavana

27.11.2018

Eurooppalainen tutkimusjulkaisujen avoimuutta edistävä tutkimusrahoittajien cOalition S -ryhmä avaa kaikille avoimen lausuntokierroksen, jolla pyritään kokoamaan tiedeyhteisön instituutioiden ja jäsenten käsityksiä sekä ratkaisuehdotuksia Plan S:n toteuttamiseksi. Koalition hyväksymä toimeenpanosuunnitelma julkaistiin tiistaina 27. marraskuuta.

Toimeenpanosuunnitelma selventää Plan S:n määräyksiä ja kuvaa menetelmiä, joilla julkilausuman periaatteet on tarkoitus toteuttaa. Se tarjoaa myös vastauksia kysymyksiin ja kommentteihin, joita koalitio sai verkkokeskustelujen kautta ja Plan S:ää koskevista keskusteluista.

Suomen Akatemia järjestää keskustelutilaisuuksia

Suomen Akatemiakin pyytää eri sidosryhmiltä aktiivista osallistumista lausunnon antamiseen sekä Akatemian järjestämiin avoimiin keskustelutilaisuuksiin Plan S:n toteutuksesta.  Suomen Akatemian mielestä Plan S:n toteutus vaatii onnistuakseen jatkuvan ja syvällisen vuorovaikutuksen tiedeyhteisön jäsenten kesken.

Toimenpideohjelman laatimiseen osallistunut useita tahoja

Toimeenpano-ohjeistuksen on laatinut John-Arne Røttingenin (Norjan tutkimusneuvosto RCN) ja David Sweeneyn (Ison-Britannian tutkimus ja innovaatiorahoittaja) johtama erityistyöryhmä yhteistyössä kansallisten rahoittajien johtavien asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Ohjeistuksen laadintaan osallistui myös muita asianomaisia tahoja, kuten tutkimuslaitoksia, tutkijoita, yliopistoja, rahoittajia, hyväntekeväisyysjärjestöjä, kustantajia ja kansalaisjärjestöjä.

Tutkimusjulkaisujen avoimuutta edistävä eurooppalainen Plan S -julkislausuma julkistettiin syyskuussa 2018. Sen tarkoituksena on nopeuttaa siirtymistä täysimääräiseen ja välittömään pääsyyn julkisilla varoilla rahoitettujen hankkeiden tuottamiin julkaisuihin. Plan S -hanketta edistävään cOAlition S -ryhmään kuuluu viisitoista tutkimusrahoittajaa, myös Suomen Akatemia.

Plan S -periaatteet liittyvät tavoitteeseen saada julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset julkaisut pois maksumuurien takaa kaikkien luettaviksi. Maksumuurit pidättävät huomattavan osan tutkimustuloksista ja -tiedosta suurelta osalta tieteellistä yhteisöä ja koko yhteiskunnalta. Suomen Akatemia on sitoutunut tähän tavoitteeseen. Plan S -suunnitelmalla tavoitellaan laajaa vaikuttavuutta, mutta avoimuuteen tähtäävät toimet toteutetaan kuitenkin yksittäisten tutkimusrahoittajien päätöksestä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?