Maiju Gyran (kuvassa vasemmalla) ja Riitta Tirronen.

Tulevaisuuden ratkaisut syntyvät yhteistyössä – haku uusille lippulaivoille tulossa

28.3.2023

Millaisia yksilöllisiä syöpähoitoja meillä voisi olla? Miten biopohjaiset materiaalit taipuvat päälle puettaviksi tai ultrakevyiksi kuljetusratkaisuiksi? Entä miten valoon perustuvia teknologioita hyödynnetään energiatekniikassa? Suomen Akatemian lippulaivat tuottavat ratkaisuja muun muassa näihin uusiin aluevaltauksiin.

Lippulaivoissa yhdistyvät korkealaatuinen tutkimus, kunnianhimoiset tavoitteet ja vahva yhteistyö yritysten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Osaamiskeskittymissä ovat mukana yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi eturivin suomalaiset yritykset sekä järjestöjä ja säätiöitä.

Laadukasta ja vaikuttavaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tehdään enenevässä määrin juuri osaamiskeskittymissä ja innovaatioekosysteemeissä, joissa korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja eri kokoiset yritykset tekevät yhteistyötä monimuotoisissa kokoonpanoissa.

Myös vuoden vaihteessa voimaan tullut t&k-rahoituslaki ja sen toimeenpanosuunnitelma korostavat tki-toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä toiminnan pitkäjänteistä ja tasapainoista kehittämistä.

Suomen Akatemia vahvistaa tutkimusrahoituksen asiantuntemuksellaan korkeatasoisen osaamisen hyödyntämistä sekä tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Lippulaivat ovat yksi esimerkki tästä.

Lippulaivat uudistavat rohkeasti tutkimusta ja samalla ne syventävät monitieteistä yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti. Nähtävissä on jo nyt, että lippulaivoilla on taloudellista ja laajempaakin yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lippulaivat luovat verkostoja ja houkuttelevat osaajia

Lippulaivaohjelmaan kuuluu tällä hetkellä kymmenen osaamiskeskittymää, joiden tutkimusalat vaihtelevat tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan mallin rakentamisesta uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkereiden ja diagnostiikan innovaatioiden kehittämiseen. Ilmastonmuutoksen hillintä, metsien käytön ennakointi ja tulevaisuuden ihmislähtöinen tekoäly ovat niin ikään korkeatasoisen tutkimusyhteistyön kohteina, kun uusia toimintatapoja ja ratkaisuja luodaan.

Kuuden ensimmäisenä aloittaneen Suomen Akatemian lippulaivan kahden ensimmäisen toimintavuoden väliarvioinnin tulokset osoittavat, että uusi toimintatapa on ollut tuloksellista ja vaikuttavaa.

  • Osaamiskeskittymät luovat uusia toimintatapoja ja ratkaisuja.
  • Osaamiskeskittymät houkuttelevat osaajia ja tki-intensiivisiä yrityksiä, ja ovat siten osana rakentamassa kansainvälisesti kilpailukykyistä ja hyvinvoivaa tulevaisuuden Suomea.
  • Osaamiskeskittymien tutkijoiden verkostoituminen kansainvälisten huippuosaajien kanssa mahdollistaa myös uusimman tiedon nopean hyödyntämisen.

Arviointien mukaan lippulaivojen teemoissa tehtävä suomalainen tutkimus on lisäksi ollut selvästi tieteellisesti vaikuttavampaa kuin maailmalla keskimäärin jo ennen lippulaivakauden alkamista. Kyseisten lippulaivojen tutkimusteemojen julkaisujen top 10 -indeksi on myös korkeampi kuin maailman keskiarvo.

Haku uusille lippulaivoille vielä tänä keväänä

Suomen Akatemia avaa rahoitushaun uusille lippulaivoille vielä tänä keväänä. Tavoitteena on vahvistaa menestyksekästä ohjelmaa uusilla lippulaivoilla, jotka vievät omilla aloillaan osaamista ja kehitystä uudelle tasolle. Rahoitushaku sulkeutuu toukokuun puolivälissä, eli nyt on korkea aika koota keskeiset toimijat yhteen, kirjoittaa yhteinen visio tulevalle tekemiselle ja varmistaa vakaa rahoituspohja suunnitelmille.

Suomi menestyy globaalissa kilpailussa luomalla maailmanluokan osaamiskeskittymiä, verkostoja, kehitysympäristöjä ja uutta innovaatiolähtöistä liiketoimintaa. Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta luovat liiketoiminnan ja yhteiskunnan kehittämiseen osaamista, jolla varmistetaan kestävä kehitys, taloudellinen kasvu ja hyvinvointi. Tiedeyhteisö luo ainutlaatuista osaamista, jota yritykset tarvitsevat uudistuakseen ja kasvaakseen globaaleilla markkinoilla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?