Jyrki Hakapää

Jyrki Hakapää: Uusia toimia tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseksi

15.10.2020

Tieteellisten julkaisujen avointa saatavuutta toteuttavan Plan S -suunnitelman toimet konkretisoituivat merkittävästi loppukeväästä ja kesän aikana 2020. Samanaikaisesti on mahdollista toteuttaa myös Kansallisen tutkimusjulkaisuiden avoimen saatavuuden linjauksen tavoitteita. Moni käytännön asia on kuitenkin puhuttanut matkan varrella. Missä merkeissä Plan S -periaatteiden käyttöönottoon vuoden 2021 alusta alkaen valmistaudutaan?

Mistä löytää Plan S -kelpoinen tiedelehti?

Keskustelu tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden toteutuksesta on käynyt vilkkaana aina Plan S:n julkaisemisesta lähtien syksyllä 2018. Plan S:n periaatteiden soveltaminen on lähtökohtaisesti rahoittajien asia. Silti arkipäiväisesti kyse on aina siitä, miten toteutus tehdään tutkijoille ymmärrettäväksi ja helpoksi. Hehän toteutuksen haasteet kohtaavat jokapäiväisessä työssään.

Plan S:ää toteuttavien rahoittajien cOAlition S -yhteisön yksi vastaus tähän haasteeseen on myöhemmin syksyllä 2020 avattava Journal Checker Tool -tietokanta. Tietokannan avulla tutkija voi tulevaisuudessa tarkistaa mahdollisimman sujuvasti, onko suunniteltu julkaisukanava hänen osaltaan Plan S:n kelpoinen. Kelpoisuushan ei välttämättä riipu vain tiedelehden toimintatavoista, vaan myös kustantajan kanssa yksittäisen tutkimusorganisaation tai kansallisella tasolla tehdyn tilaussopimuksen sisällöstä. Palvelua toteuttavaa tiimiä johtaa brittiläinen Cottage Labs. Ryhmään kuuluu myös tärkeitä avoimeen saatavuuteen liittyvien datojen kokoajia kuten Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Välitön saatavuus avoimuuden keskeisenä tavoitteena

Tieteellisten julkaisujen välitön avoin saatavuus on niin Plan S:n kuin myös Kansallisen tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen keskeinen tavoite. Perinteiseen rinnakkaistallentamiseen liittyvät niin kutsutut embargoajat. Ne merkitsevät sitä, että merkittävä osa julkaisuista on saatavilla avoimesti vasta monia kuukausia, ellei jopa kokonaisen vuoden julkaisemisensa jälkeen.

Heinäkuun puolivälissä cOAlition S julkaisi niin sanotun rights retention -strategian. Strategia pyrkii mahdollistamaan välittömän rinnakkaistallentamisen ja hillitsemään kustantajien vaatimuksia vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien tekijänoikeuksien luovuttamisesta heille kokonaisuudessaan. Rahoittaja siis mahdollistaa artikkelien kirjoittajille itselleen vähintäänkin niin sanotun author’s accepted manuscript -version (AAM) oikeuksien säilyttämisen, ja samalla edellyttää ja tukee artikkelin AAM-version välittömän saatavuuden toteuttamista.

Author’s accepted manuscript -version avaaminen tarkoittaa vertaisarvioinnin jälkeen julkaistavaksi hyväksyttyjen tutkimustulosten välitöntä avoimuutta. Periaatteessa rights retention -strategian avulla on saavutettavissa tilanne, jossa Plan S:n tavoitteet toteutuvat ilman kustantajien toimia. cOAlition S ymmärtää kuitenkin tiedelehtien tärkeän aseman tiedeyhteisössä. Tiedelehtiä tarvitaan jatkossakin vertaisarvioinnin toteutukseen sekä kokoamaan ja editoimaan tieteen kannalta merkittäviä kokonaisuuksia. Toki tutkijat haluavat myös jatkossa viitata tutkimuksissaan artikkelien varsinaisiin julkaistuihin versioihin. cOAlition S siis jatkaa yhteistyötään avoimuuden edistämiseksi myös tiedelehtien ja niiden kustantajien kanssa.

Rinnakkaistallentamisen käytäntöjen tukeminen

Rights retention -strategian käyttöönotto vaatii muutoksia niin rahoittajien rahoitusehtoihin kuin myös yhteistyötapoihin tiedekustantajien kanssa. Tavat eroavat toisistaan paikallisesti, ja cOAlition S:n jäsenet aloittavatkin 2021 aikana strategian toteutuksen hieman eritahtisesti. Suomen Akatemian osalta odotamme tekijänoikeuslain uudistamista niin sanotun DSM-direktiivin mukaisesti ennen toimenpiteitä.

Kansainvälinen rinnakkaistallennuspalvelujen järjestö Confederation of Open Access Repositories (COAR) julkaisi kesäkuussa 2020 raportin eri rinnakkaistallennusalustojen valmiuksista täyttää Plan S:n esittämät edellytykset. Kartoituksen tulokset osoittavat, että rinnakkaistallennusalustat pystyvät pääosin täyttämään Plan S:n tarpeet. Rinnakkaistallentamisen uudistaminen vaatii kuitenkin sitä edistävien tavoitteiden selkeyttämistä sekä rahoittajien ja tallennuspalvelujen yhteistyön jatkumista ja käytännön toteutuksen tukemista.

Nuorten tutkijoiden asema avoimen saatavuuden toteutuksessa puhuttaa

Sekä kansainväliset että kansalliset toimijat ovat tunnistaneet avoimen saatavuuden toteutuksen vaikuttavan nimenomaan uransa alkutaipaleella olevien tutkijoiden julkaisutapoihin ja uramahdollisuuksiin. Tämän takia Plan S sisältää myös huomion tutkijoiden meritoitumisen ja arvioinnin uudistamisen tärkeydestä. Suomen Akatemia edistää asiaa kehittämällä samanaikaisesti arviointitoimiaan Vastuullisen tutkijanarvioinnin suosituksen ja Kansallisen suosituksen julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä mukaisesti. Akatemia on myös sitoutunut The Declaration of Research Assessment (DORA):n esittämien tavoitteiden huomioimiseen arviointitoimissaan.

Nuorten tutkijoiden aseman arviointi nousi esiin vahvasti viime kesänä, kun European Research Councilin (ERC) tieteellinen ohjausryhmä päätti irrottautua Plan S:n toteutuksesta, vedoten muun muassa nuorten tutkijoiden urakehitykseen liittyviin riskeihin. Ilmoitus herätti huomiota, sillä ERC on alusta alkaen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Plan S:ää.

ERC:n päätös on Plan S:n kannalta valitettava. European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc), Global Young Academy (GYA), Marie Curie Alumni Association (MCAA) ja Young Academy of Europe (YAE) julkaisivat ERC:n tiedotteen jälkeen omat Plan S:ää tukevat näkemyksensä nuorten tutkijoiden uramahdollisuuksien kehittämisestä. Lisäksi myös cOAlition S on julkaissut oman näkemyksensä tilanteesta.

ERC on edelleen sitoutunut avoimen saatavuuden edistämiseen. Lisäksi Euroopan komissio on sitoutunut Plan S:n mukaiseen, tieteellisten julkaisuiden avoimen saatavuuden toteutukseen myöntämässään tutkimusrahoituksessa. Akatemian avoimen saatavuuden edistämistoimet ovat siis edelleen yhteneväiset Euroopan komission tutkimusrahoituksen vastaavien linjausten kanssa. cOAlition S on myös saanut kaksi uutta yhdysvaltalaista jäsentä, kun The Howard Hughes Medical Institute ja The Templeton World Charity Foundation liittyivät verkostoon.

Avoimen saatavuuden edistämiseksi tarvitaan lisää tietoa

Plan S pyrkii kehittämään tieteellistä julkaisutoimintaa pitkällä tähtäimellä. Suomalaisen tiedejulkaisemisen tulevaisuuden kannalta on erittäin kiinnostavaa päästä myöhemmin syksyllä lukemaan cOAlition S:n tilaamaa raporttia niin sanotun diamond OA-mallin julkaisemismahdollisuuksista. Kaikki avoimesti toimivat tiedelehdet eivät suinkaan pyydä kirjoittajilta Article Processing Charge (APC) -kirjoittajamaksuja, vaan toimivat jonkun muun rahoituksen turvin. Tämän blogitekstin kirjoitushetkellä cOAlition S:n tilaamaan raporttiin on jo koottu yli 2 000 tiedelehden tai kustantajan kommentit avoimen saatavuuden rahoittamismallien kehittämisestä.

Keväällä cOAlition S julkaisi myös kaksi mallia tiedekustantajien kulurakenteen läpinäkyvyyden edistämiseksi. Kymmenen kansainvälisen kustantajan kanssa tehdyt mallit on tarkoitus ottaa käyttöön Plan S -toiminnassa viimeistään vuoden 2021 aikana. Periaatteellisesti cOAlition S:n jäsenet tavoittelevat tilannetta, jossa ne rahoittavat vain pyydettyä läpinäkyvyyttä toteuttavien kustantajien avoimuutta tukevia kuluja.

Muun muassa nämä kartoitukset, selvitykset ja kehitysaskeleet takaavat sen, ettei Plan S:n toteutus tule pysähtymään sen käyttöönottoon vuoden 2021 alussa. Tavoitteena on pitempiaikaisen muutoksen mahdollistaminen ja suunnittelu. Vain sillä tavoin tieteelliset julkaisutavat voivat vastata tulevaisuudessakin tiedeyhteisön ja yhteiskuntien tarpeisiin.

Jos jokin asia Plan S:n edistämisessä niin lähitulevaisuudessa kuin pidemmälläkin tähtäimellä askarruttaa, vastauksia voi etsiä cOAlition S:n usein kysytyt kysymykset -sivustolta. Sitä täydennetään tarpeiden mukaan.

Merkitse myös jo kalenteriisi perjantai-iltapäivä 27.11. Suomen Akatemian suunnitelmissa on järjestää tuolloin webinaari tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden ja vastuullisen tutkijanarvioinnin toteuttamisesta. Mukaan puhujaksi on lupautunut muun muassa cOAlition S:n toiminnanjohtaja Johan Rooryck. Tiedotamme tilaisuuden tarkemmasta ohjelmasta myöhemmin syksyllä verkkosivuillamme ja Twitterissä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?