Liikuntatutkimus - ACTIVE

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma ACTIVE edistää fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta. Ohjelma tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseksi suuntaamalla tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen, innovatiiviseen ja monialaiseen tutkimukseen.

Tervetuloa Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelman avausseminaariin 26.11.2024. Seminaari pidetään Hotel Haaga Central Parkissa Helsingissä, mutta siihen voi osallistua myös etäyhteydellä. Seminaarin teemana on huomisen liikuntatutkimus ja tavoitteena on herättää keskustelua tutkijoiden tunnistamista uusista tutkimuskysymyksistä ja -suuntauksista liikuntatutkimuksessa, etenkin uusiin teknologioihin liittyen. Ohjelman ensimmäisessä haussa rahoitetut hankkeet esittäytyvät ja Suomen Akatemia jakaa tietoa vuoden 2025 tutkimusrahoitushausta. Tarkempi ohjelma julkaistaan syyskuussa. Seminaari järjestetään Liikuntatieteellisen seuran (LTS) järjestämien Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan!

Liikuntatutkimus tarjoaa tutkittua tietoa, jonka avulla lisätään ymmärrystä ja haetaan ratkaisuja fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyviin yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin haasteisiin. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää fyysisesti aktiivisen elämäntavan ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, liikuntaan ja urheiluun osallistumisen lisäämiseksi sekä huippu-urheilun tuloksellisuuden ja vastuullisuuden parantamiseksi. Ohjelma edistää kansainvälistä ja kansallista tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä vuoropuhelua tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välillä ja viestintää liikuntatutkimuksen laajemman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Ohjelman puitteissa Akatemia ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tekevät yhteistyötä liikuntatutkimuksen rahoittamisessa ja toiminnan kehittämisessä, jotta eduskunnan asettamat liikuntapoliittiset tavoitteet voidaan liikuntatutkimuksen valtionavustusprosessissa parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa. 

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa avataan vuosittain rahoitushaku. Ensimmäinen haku toteutettiin osana Akatemian talvihakua

Ohjelman teemat perustuvat liikunnan toimialalle asetettuihin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Vuoden 2025 haku tulee perustumaan OKM:n uuteen Liikunnan tiedolla johtamisen suunta -asiakirjaan, joka valmistuu kesäkuussa 2024. 

Kaavio haun toteutuksesta

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?