Akatemian tiedepoliittiset tavoitteet

Avoimen tieteen edistäminen on yksi Akatemian strategiassaan tunnistama tieteen uudistamista, laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävä tekijä. Avoimen tieteen tavoitteet ja niiden toteuttamistavat pohjautuvat Suomen Akatemian strategiaan ja sen täytäntöönpanoon.  

Akatemian avoin tiede -toiminta konkretisoituu edellytyksissä avata Akatemian rahoittamien tutkimushankkeiden tuloksena syntyneet tutkimustuotokset. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät tutkimustuotokset sekä niiden metatiedot ovat nopeasti ja helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. 

Avoimen tieteen edistäminen on yksi niistä tiedepoliittisista tekijöistä, jotka Akatemia on tunnistanut perusteiksi rahoituspäätöksien tekemiseen. Rahoituspäätöksiä tekevät päätöselimet ottavat huomioon hakemuksessa esitetyn julkaisusuunnitelman avoimuutta tukevan toteutustavan sekä tutkimusaineistojen hallintaa ja avaamista esittelevän osion, kun ne päättävät rahoituksen myöntämisestä. Akatemian linjaukset tieteellisten julkaisujen avoimesta saatavuudesta on jaettu osioihin eri julkaisutyyppien ja niihin liittyvien erilaisten avoimuuden toteutustapojen mukaisesti. 

Avoimen tieteen tavoitteiden toteuttaminen on myös osa vastuullisen tieteen kokonaisuutta. Tieteen avoimuutta tulee edistää hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen. Tieteen ja tutkimuksen avoimuuden edistäminen on osa tutkijoiden asiantuntijuutta osoittavia saavutuksia, jotka otetaan huomioon rahoitushakemusten arvioinnissa. 

Akatemia toteuttaa tiedepoliittisia tavoitteitaan yhdessä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmiensä kanssa. Avoimen tieteen osalta tärkeimpiä yhteistyön osoituksia ja linjauksia ovat: 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?