Tuleeko hankinnoille tehdä DNSH-arviointi?

DNSH-arvioinnilla on jo hakuvaiheessa varmistettu, että jokainen elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) Suomen Akatemian kautta rahoitettu hanke on DNSH-periaatteen mukainen. Tällä tietoa tuensaajan rahoitushakemuksella tehty DNSH-itsearviointi kattaa myös hankkeessa tehtävät hankinnat. Tukiviranomaisen tekemässä DNSH-arvioinnissa on varmistettu, että hankinnat ovat linjassa hankkeen sisältöön nähden.

Mikäli hankkeen alkuperäiseen suunnitelmaan on tullut perusteltavissa oleva muutos ja hankkeen kustannuksiin sisällytetään hankinta, joka ei ole sisältynyt alkuperäiseen arvioituun suunnitelmaan, tulee hankkeen vastuullisen johtajan olla yhteydessä rrf@aka.fi. Suunnitelmaan sisältymättömästä hankinnasta tehdään erillinen DNSH-itsearviointi lomakkeelle, jonka vastuullinen johtaja saa otettuaan yhteyttä. Itsearvioinnin pohjalta Suomen Akatemia tekee tukiviranomaisen DNSH-arvioinnin, joka toimitetaan hankkeen vastuulliselle johtajalle tiedoksi kirjaamosta. Hankintaprosessin voi aloittaa vasta Akatemian tekemän arvioinnin jälkeen. 

Mikäli komissiolta tulee myöhemmin hankintoihin liittyen erillisiä havaintoja tai muuta ohjeistusta, ne tulee ottaa huomioon. Tiedotamme hankkeita mahdollisista muutoksista erikseen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?