Mitä tulee mainita hankkeen tuottamissa julkaisuissa?

Viestintä ja näkyvyys liittyvät kiinteästi EU:n ohjelmiin. Kaikilla EU-rahoituksen saajilla on yleinen velvollisuus ilmoittaa rahoituksen alkuperä ja varmistaa EU:lta saadun rahoituksen näkyvyys.

Julkaisuissa rahoituksen alkuperän voi mainita seuraavasti:

This project has received funding from the European Union – NextGenerationEU instrument and is funded by the Research Council of Finland under grant number XXXXX.

Tutkimushankkeelle on myönnetty Euroopan unionin elpymisvälinerahoitusta (NextGenerationEU) Suomen Akatemian kautta projektinumerolla XXXX.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?