Mitä ovat DNSH-vaatimukset?

DNSH viittaa Do No Significant Harm –periaatteeseen eli EU:n määrittelyyn kestävän kasvun toiminnasta. Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä nämä vaatimukset. EU:n elpymisvälineessä (Recovery and Resilience Facility, RRF) on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.

Tätä on tarkasteltu jokaisen rahoitusta saaneen hakemuksen kohdalla kuuden eri kohdan kautta: 1) ilmastonmuutoksen hillintä, 2) ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 3) vesivarojen ja merten kestävä käyttö ja suojelu, 4) siirtyminen kiertotalouteen, sisältäen jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, 5) ympäristön pilaantumisen ehkäisy ja vähentäminen, 6) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu.

Seuraavien TKI-toimien katsotaan olevan "ei merkittävää haittaa" -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia: i) TKI-toimet, jotka johtavat teknologianeutraaliin lopputulokseen niiden soveltamisen tasolla; ii) TKI-toimet, joilla tuetaan sellaisia vaihtoehtoja, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä; tai iii) TKI-toimet, joissa keskitytään ensisijaisesti kehittämään vaihtoehtoja, joilla on mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset kyseisellä alalla, jonka toiminnoille ei ole teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista vähävaikutuksista vaihtoehtoa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?