Mitä hankkeen viestinnässä tulee ottaa huomioon?

Viestintä ja näkyvyys liittyvät kiinteästi EU:n ohjelmiin. Kaikilla EU-rahoituksen saajilla on yleinen velvollisuus ilmoittaa rahoituksen alkuperä ja varmistaa EU:lta saadun rahoituksen näkyvyys. Viestinnässä on hyvä tuoda esille, miten hanke edistää EU:n painopisteiden toteuttamista.

RRF-erityisehtojen mukaisesti rahoituksen saajan tulee kaikessa hankkeen viestinnässä pitää esillä rahoituksen alkuperä ja varmistaa Euroopan unionin rahoituksen näkyvyys esittämällä sekä unionin tunnus että maininta ”Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU”.

Hankkeiden käyttöön on tehty viestintämateriaaleja, joita hyödyntämällä hanke voi varmistua ehtojen mukaisesta viestinnästä. Materiaaleissa on otettu huomioon EU-rahoituksen saajien yleinen velvollisuus ilmoittaa rahoituksen alkuperä ja varmistaa EU:lta saadun rahoituksen näkyvyys. RRF-esitteessä ja ohjelman esittelyvideossa on tuotu esiin, miten RRF-ohjelma ja sen hankkeet edistävät EU:n painopisteiden toteuttamista. Aineistopankissa julkaistut materiaalit ovat vapaasti hankkeiden käytettävissä. RRF-ohjelman esitteestä voi käyttää haluamiaan kalvoja hankkeiden omissa esityksissä. Päivitämme materiaalia aineistopankkiin tarvittaessa.

RRF-ohjelman esittelyvideo löytyy Suomen Akatemian YouTube-tililtä. Esittelyvideo on hankkeiden käytettävissä. Videon voi näyttää esimerkiksi erilaisten tapahtumien fyysisessä tilassa sijaitsevilla näytöillä tai sen voi näyttää hybridi- tai etätapahtuman väliajalla jaetulta näytöltä.

EU:n tunnus

EU:n tunnus on tärkein visuaalinen tunnus, jolla osoitetaan rahoituksen alkuperä sekä varmistetaan Euroopan Unionin ja EU-rahoituksen näkyvyys. Kaikkien EU:n rahoituksen saajien, hallintoviranomaisten ja toteutuskumppanien on käytettävä viestinnässään EU:n tunnusta. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitusta saaneiden on viestinnässään käytettävä unionin tunnusta, jossa lukee Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU.

Suomen kestävän kasvun ohjelman tunnus

Suomen kestävän kasvun ohjelman tunnusta voidaan käyttää EU:n tunnuksen lisäksi, kun halutaan tuoda esille ohjelmaa. Tunnus on tarkoitettu käytettäväksi ohjelmaan osallistuvien viestinnässä.

Infografiikat

EU:n neuvoston ja Eurooppa-neuvoston verkkosivustolla on julkaistu EU:n elpymissuunnitelma-aiheisia infografiikoita. Niiden hyödyntäminen viestinnässä on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?