Hankkeen vastuullinen johtaja on velvoitettu ilmoittamaan Suomen Akatemialle hankkeeseen saadusta muusta rahoituksesta. Miten teen ilmoituksen?

Suomen Akatemian myöntämää tutkimusrahoitusta saa käyttää ainoastaan rahoituspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Jos Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, sitä on noudatettava. Rahoitus myönnetään kokonaissummana, jota ei saa ylittää. Rahoitusta voidaan käyttää vain rahoituskauden aikana syntyneisiin menoihin.

Suomen Akatemialla on rahoitusehtojen mukaisesti oikeus seurata ja valvoa myöntämänsä rahoituksen käyttöä sekä tarkastaa rahoituksen saajan taloutta ja toimintaa, jos se on tarpeen rahoituksen käytön valvonnassa. Akatemialla on myös oikeus tarkastaa tutkimustyön toteuttamista hankkeessa, sen tilinpitoa ja rahoituspäätöksen ehtojen noudattamista. Suorituspaikka ja tutkimushankkeen vastuullinen johtaja ovat velvollisia antamaan tarkastuksen suorittajan käytettäväksi kaikki tarpeelliset tili- ja muut asiakirjat ja tiedot sekä avustamaan tarkastuksessa. Sekä suorituspaikan että tutkimushankkeen vastuullisen johtajan on pyynnöstä annettava muutenkin Akatemialle tietoja tutkimuksesta ja varojen käytöstä.

Vastuullisen johtajan ja suorituspaikan tulee viipymättä ilmoittaa Akatemialle tutkimusmäärärahan käyttöön vaikuttavista muutoksista kuten, jos tutkimussuunnitelman toteuttamiseen on saatu muuta rahoitusta tai tuloa.

Vastuullinen johtaja tekee päällekkäistä rahoitusta koskevan ilmoituksen Akatemian verkkoasioinnissa kohdassa Omat hakemukset > Päätetyt > Anna lisätietoja.

Järjestelmästä lähtee tieto ilmoituksesta hanketta hallinnoivalle virkahenkilölle RRF-toimintoon. Muuta rahoitusta selvitetään ja kaksinkertaista rahoitusta valvotaan näiden ilmoitusten perusteella.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?