Parhaimmillaan tutkittu tieto voi vaikuttaa ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen

Eräitä keskeisimpiä huippuyksiköiden vaikuttavuustavoitteita ovat itsearviointien perusteella olleet yksiköiden edustamien tutkimusalojen, näiden käyttämien tutkimusmetodien sekä tutkimuksen piirissä tehtyjen tutkimustulosten tunnetuksi tekeminen suurelle yleisölle. Konkreettisena esimerkkinä tästä mainittiin vaikkapa tutkittuun tietoon pohjautuvien uusien näkemysten esille tuominen terveydenhuollon hoitosuositusten yhteydessä.

Käytännössä vaikuttavuudella tavoiteltiin tiedon laaja-alaista levittämistä kansalaisille ja kuluttajille sekä esimerkiksi koulutuksesta vastaaville tahoille, opiskelijoille peruskoulusta yliopistoon, nuorille tutkijoille sekä yrityselämän edustajille.

Yksityiskohtaisemmaksi tavoitteeksi nimettiin muun muassa yleiseen kansalaiskeskusteluun vaikuttaminen. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi tutkittaviin aiheisiin liittyvien virheellisten väärinkäsitysten oikomista julkisessa keskustelussa ─ sosiaalinen media mukaan lukien. Parhaimmillaan tämäntyyppisen vaikuttavuuden arvioitiin saavan aikaan muutoksia ihmisten toiminnassa ja käyttäytymisessä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?