Kansainvälinen vaikuttavuus luo pohjaa kansalliselle vaikuttamiselle

Huippuyksikköohjelman 2014─2019 yksiköiden vaikuttavuustarinoissa alleviivattiin kansainvälisen vaikuttavuuden merkitystä.

”Tavoitteena on nostaa huippuyksiköiden tutkimuksen tunnettuus maailmalla alan eturintamaan ja lisätä tätä kautta suomalaisen tutkimuksen taloudellisia edellytyksiä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tarkoituksena on tuoda esiin kansainvälisesti uskottavia esimerkkejä siitä, kuinka suomalainen, hyvin fokusoitu huipputason perustutkimus tuottaa pitkäjänteisesti rahoitettuna merkittävää yhteiskunnallista lisäarvoa.”

Erityisesti yksiköt painottivat maailmanlaajuisen vaikuttavuuden merkitystä kansainvälisessä tiedeyhteisössä, niiden verkostoissa sekä konferensseissa. Vaikuttavuustavoitteiksi määriteltiin tutkimustulosten näkyvä julkaiseminen arvostetuissa vertaisarvioiduissa kansainvälisissä tiedelehdissä.

Kansallisessa kontekstissa ja omalla kielialueella tuotiin erityisesti esille suomenkielisen, populaarimman tiedejulkaisemisen ja tiedeviestinnän merkitys esimerkiksi tietokirjajulkaisemisen saralla.

”Kansainväliset tutkimusartikkelit antavat pohjaa myös suomeksi julkaistuille artikkeleille, joiden lukijakunta yltää akateemisten piirien ulkopuolelle.”

Vaikuttavuuden toimiviksi indikaattoreiksi yksiköt kuvasivat muun muassa kansallisia ja kansainvälisiä tunnustuksia yksittäisille tutkijoille ja projekteille sekä näkyvyyttä akateemisessa maailmassa. Myös tutkimusrahoitukselle jatkon saaminen nostettiin vaikuttavuusarvioissa korkeaan arvoon. Lisäksi yksiköt korostivat vaikuttavuustarinoissaan nuorten tutkijoiden työllistämisen ja kouluttamisen sekä asiantuntijaksi pätevöitymisen merkitystä:

”Huippuyksikköohjelmissa on pystytty luomaan Suomeen uusia tutkimushenkilökunnan työpaikkoja ja lisäämään tutkijoiden urakehitysmahdollisuuksia ─ myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulmat huomioiden.”

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?