Eri tieteenaloilla vaikuttavuus ilmenee tapauskohtaisesti erilaisilla aikajänteillä

Yksiköiden itsearvioiden perusteella tutkimuksen vaikuttavuus voi tapahtua tutkimustulosten, yhteiskehittämisen ja osaavien ihmisten välityksellä. Vaikuttavuustarinoissa korostui tutkimuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen systemaattisen suunnittelun ja toteutuksen merkitys. Toisaalta vaikuttavuuden todentaminen koettiin myös paikoitellen vaikeaksi:

”Vaikuttavuuden mittaaminen ja dokumentointi voi olla haastavaa, jos tavoitteena on syvempi ymmärrys maailmasta tutkitun tiedon kautta. Osa tieteenaloista vaikuttaa tutkimuksellisesti esimerkiksi luotaamalla ajankohtaisten kysymysten ajallista syvyysulottuvuutta ja auttaa ymmärtämään tämän päivän ongelmien historiallisia juuria ja syitä. Tutkimustuloksissa ei aina välttämättä ole suoraa yhteyttä akuuttiin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai keskusteluun.”

Oleellisena vaikuttavuuden piirteenä pidettiin sitä, että eri tieteenaloilla vaikuttavuus ilmenee tapauskohtaisesti erilaisilla aikajänteillä: vaikuttavuus ei aina synny yksittäisistä tutkimustuloksista, vaan joskus vuosien ja vuosikymmenten sitkeän työn tuloksena.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?