Yksilöllistetty lääketiede tyypin 1 diabeteksen ennustamiseksi ja ehkäisemiseksi (P4 Diabetes)

Mikä on tutkimushankkeenne ydin? Mitä tutkitte ja miksi?

Tutkimushankkeen ydin on selvittää tyypin 1 diabeteksen syitä. Aiempi tutkimus viittaa taudin monitekijäiseen taustaan ja yksilölliseen alttiuteen. Tutkimme juuri näitä: tunnistamme yksilöllisen alttiuden määritteitä ja ulkoisia syitä sekä biotunnisteita, jotka ennustavat taudin kehittymistä.

Nykyään puhutaan paljon moni- ja poikkitieteisyydestä sekä tieteidenvälisyydestä. Ovatko ne vain kuluneita, päälle liimattuja yhteistyön muotihokemia vai onko niillä joku selkeä välineellinen merkitys hankkeessanne?

Moni- ja poikkitieteisyys ovat välttämättömiä hankkeen edistymiselle. Hankkeen perustana on vaativa kliininen seurantatutkimus. Tämän lisäksi tutkimuksen onnistunut toteuttaminen merkittävien tulosten saavuttamiseksi edellyttää tiivistä yhteistyötä sekä laajaa ja syvällistä asiantuntemusta genetiikan, molekyylibiologian, immunologian, endokrinologian, proteiinikemian, metabolomiikan, bioinformatiikan, systeemibiologian ja lääketieteellisen etiikan ja juridiikan aloilla.

Yksilöllistetyn terveyden tutkimuksessa on mukana integratiivinen ajattelutapa tutkimuksesta käytäntöön. Miten oma tutkimuksenne näkyy tässä kontekstissa? Onko hankkeellanne muitakin kuin tutkimuksellisia yhteistyötahoja?

Yhteistyön ytimen muodostavat biolääketieteisiin ja luonnontieteisiin erikoistuneet tutkijat, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä juridisen ja eettisen sekä kliinisen tutkimuksen asiantuntijoiden kanssa. Oikeudellis-eettisiä kysymyksiä liittyy erityisesti biologisten näytekokoelmien ja genomitutkimustiedon keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön sekä niitä koskevan sääntelyn kehittämiseen.

Paljon melua tyhjästä vai suuri käytäntöjen muutos? Arvionne siitä, miten ja milloin yksilöllisen terveyden edistämisen lähestymistapa tulee näkymään selvästi terveydenhuollon toiminnoissa?

Se näkyy jo kliinisessä työssä ja esim. lääkehoidon suunnittelussa. Tavallaan tämä lähestymistapa on aina ollut tavallisessa lääkärintyössä käytössä, mutta nyt siihen ollaan saamassa yhä uusia työkaluja käyttöön. Aiemmin työ on perustunut enemmän intuitioon ja kliiniseen kokemukseen kuin tutkittuun tietoon.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?