Hankkeet

Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -akatemiaohjelman varsinaisessa haussa rahoitetut hankkeet, rahoituskausi 2014 - 2017, kokonaisrahoitus 10 milj. euroa

Oppiminen tuottavissa yhteiskunnallisissa liikkeissä

 • Yrjö Engeström, Helsingin yliopisto

Fyysisesti aktivoivien peliympäristöjen tehokkuuss oppimisessa: pelejä tekemällä oppiminen vs. pelaamalla oppiminen

 • Kristian Kiili, Tampereen teknillinen yliopisto

Tulevaisuuden matemaattisen ajattelun kultivointi

 • Erno Lehtinen, Turun yliopisto

Internet ja oppimisvaikeudet: monitieteinen perspektiivi tiedon hankkimiseen uudessa mediassa

 • Paavo Leppänen, Jyväskylän yliopisto

Opettajaksi 21-vuosisadan oppivassa yhteiskunnassa: opettajankoulutuksen ajattelu- ja työtavat

 • Kati Mäkitalo-Siegl, Itä-Suomen yliopisto
 • Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto
 • Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

"Say it again, kid!" - peli ja puheteknologia lasten vieraan kielen oppimisessa

 • Risto Näätänen, Helsingin yliopisto
 • Mikko Kurimo, Aalto yliopisto

Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien lukemaan oppijoiden tukena

 • Ulla Richardson, Jyväskylän yliopisto
 • Juha-Matti Latvala, Niilo Mäki Instituutti

Tulevaisuuden oppimistaidot: Pitkittäistutkimus kansainvälisessä kontekstissa

 • Katariina Salmela-Aro, Jyväskylän yliopisto

Laadunvarmistuksen ja arvioinnin poikkikansalliset dynamiikat Brasiliassa, Kiinassa ja Venäjällä

 • Jaakko-Pekka Kauko, Helsingin yliopisto
 • Risto Rinne, Turun yliopisto
 • Martti Takala, Tampereen yliopisto

Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutukset oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin

 • Tuija Tammelin, LIKES-tutkimuskeskus
 • Heikki Kainulainen, Jyväskylän yliopisto
 • Tiina Parviainen, Jyväskylän yliopisto

Luonnontieteiden oppimisympäristöt tulevaisuuden koulussa: digitaaliset työvälineet motivaation luomisen sekä tiedon ja toiminnan säätelyn ohjauksen apuna

 • Marja Vauras, Turun yliopisto

Työsuojelurahaston rahoittamat hankkeet, rahoituskausi 1.8.2014 - 31.12.2016

Toimijuutta edistävään työssä oppimiseen (ALW-21) - Prosessit, kriittiset edellytykset ja tulokset

 • Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto

Tulkitsevan työtavan oppiminen ja kehittäminen

 • Mikael Wahlström, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Yhteishankehaku Suomen Akatemia ja Chilen CONICYT, Akatemian rahoittamat suomalaiset osapuolet, rahoituskausi 2016 - 2018, kokonaisrahoitus 1 milj. euroa

STEM-oppimiseen sitouttavat käytännöt: Suomi-Chile -tutkimusyhteistyö

 • Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

KiVa Koulu -ohjelma Chilessä: Onko digitaalisella oppimisympäristöllä lisäarvoa ohjelman vaikuttavuuden kannalta?

 • Christina Salmivalli, Turun yliopisto

Internetiä hyödyntävien oppimistaitojen oppiminen ja opettaminen eri tiedonaloilla alakoulussa (iFuCo)

 • Marja Vauras, Turun yliopisto
 • Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Turun yliopisto
 • Eero Sormunen, Tampereen yliopisto
 • Paavo Leppänen, Jyväskylän yliopisto

Opetuksen ja oppimisen analyysi käyttäen modernia puheen tunnistusta älypuhelimien avulla

 • Jouni Viiri, Jyväskylän yliopisto
 • Tuomas Virtanen, Tampereen teknillinen yliopisto

Partnership for International Reserach Collaboration PIRE-haku, yhteishankehaku Suomen Akatemia ja National Science Foundation (NSF), Akatemian rahoittamat suomalaiset osapuolet, rahoituskausi 2016 - 2020, kokonaisrahoitus 1 milj. euroa

Innostavan oppimisen tuunaaminen

 • Katariina Salmela-Aro, Helsingin yliopisto

Arktisten kaupunkien kestävyyden mittaaminen

 • Veli-Pekka Tynkkynen, Helsingin yliopisto

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?