Rahoituksen käyttöön ottaminen

Miten Suomen Akatemian myöntämä rahoitus otetaan käyttöön?

Rahoituspäätös ja siihen liittyvät rahoitusehdot löytyvät Akatemian verkkoasioinnista. Päätöksestä on toimitettu kopio omaan tutkimusorganisaatioon tai suorituspaikkaan. Tämä on se yliopisto, tutkimuslaitos tai vastaava, joka on antanut hakemukseen suorituspaikan sitoumuksen. Suorituspaikka hallinnoi hankkeen rahoitusta ja avaa hankkeelle oman projektin tarvittaviin tietojärjestelmiin. Hankkeeseen liittyvät laskut ym. hoidetaan suorituspaikassa. Ota yhteyttä suorituspaikalla oman laitoksen, tiedekunnan tai vastaavaan tutkimuspalvelujen henkilöstöön lisäohjeistuksen saamiseksi.

Päätösnumero on mainittu päätösilmoituksen oikeassa yläkulmassa. Päätöksessä lukee: ”X toimikunta on päättänyt myöntää rahoituksen hakemuksestanne. Rahoitus myönnetään organisaatiolle: Y yliopisto.”

Hankkeen vastuullisen johtajan ja suorituspaikan on hyväksyttävä rahoitus vastaanotetuksi

Hankkeen vastuullisen johtajan suorituspaikka vastaanottaa ja hallinnoi Akatemian myöntämän rahoituksen. Jotta rahoitusta voidaan maksaa, on vastuullisen johtajan ensin ja tämän jälkeen suorituspaikan vahvistettava rahoituksen vastaanottaminen.  Asia on hoidettava Akatemian verkkoasioinnissa kahdeksan viikon kuluessa päätöspäivästä, ellei päätösilmoituksen erityisehdoissa mainita toisin.

Päätösilmoitus, lausunnot ja rahoituksen hyväksyminen (aka.fi)

Rahoitus on myönnetty omaan palkkaan (akatemiaprofessori, akatemiatutkija, tutkijatohtori). Kuka on työnantaja? Mitä kautta palkka maksetaan?

Työnantaja on suorituspaikka, joka antoi hakemukseen sitoumuksen. Työsuhde solmitaan kyseiseen suorituspaikkaan tai tutkimusorganisaatioon. Suorituspaikka maksaa palkan ja hoitaa kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat. Suomen Akatemia on tutkimustyön rahoittaja, mutta ei työnantaja.

Tutkimushankkeelle myönnetyllä rahoituksella halutaan palkata henkilöstöä. Miten toimia?

Suorituspaikka hallinnoi hankkeen rahoitusta. Ota yhteyttä suorituspaikalla oman laitoksen, tiedekunnan tai vastaavaan tutkimuspalvelujen henkilöstöön lisäohjeistuksen saamiseksi. Rekrytoinnit ja henkilöstöhallinnon asiat hoidetaan yhteistyössä suorituspaikan kanssa. Henkilöstön kanssa on solmittava työsuhteet ja suorituspaikka maksaa heidän palkkansa. Työsuhteissa noudatetaan pääsääntöisesti suorituspaikan työehtoja ja ohjeistusta. Jos asiassa on ristiriitoja, noudatetaan päätökseen liittyviä Akatemian rahoitusehtoja.

Miten konferenssimatkan/ulkomaisen tutkimusvierailun käytännön järjestelyt hoidetaan? Kuka käytännössä maksaa matkalaskun hankkeen rahoituksesta?

Suorituspaikka hallinnoi hankkeen rahoitusta. Ota yhteyttä suorituspaikalla oman laitoksen, tiedekunnan tai vastaavaan tutkimuspalvelujen henkilöstöön lisäohjeistuksen saamiseksi. Asiassa noudatetaan suorituspaikan käytäntöjä ja ohjeita matkustukseen liittyen. Hanki tarvittava matkamääräys suorituspaikasta. Huolehdi myös vakuutusturvasta. Suomen Akatemia ei rahoittajana hoida puolestasi matkustukseen liittyviä käytännön asioita.

Mistä saa lisätietoja myönnetyn rahoituksen käytöstä?

Suorituspaikka hallinnoi hankkeen rahoitusta. Ota ensisijaisesti yhteyttä suorituspaikalla oman laitoksen, tiedekunnan tai vastaavaan tutkimuspalvelujen henkilöstöön lisäohjeistuksen saamiseksi. Tutustu myös rahoituspäätöksen liitteenä oleviin rahoitusehtoihin, jotka löydät Suomen Akatemian verkkoasioinnista.

Päätösnumero on mainittu päätösilmoituksen oikeassa yläkulmassa. Päätöksessä lukee: ”X toimikunta on päättänyt myöntää rahoituksen hakemuksestanne. Rahoitus myönnetään organisaatiolle: Y yliopisto.”  

Akatemian hallintovirastossa päätöksentekijää vastaavat tutkimuksen vastuualueet huolehtivat Akatemiassa hankkeiden hallintoon liittyvistä asioista ja kysymyksistä.

Tutkimusrahoituksen vastuualueet:

  • Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen vastuualue
  • Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen vastuualue
  • Luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen vastuualue
  • Strategisen tutkimuksen vastuualue
  • Tutkimusrahoituksen kehittämisen vastuualue
  • Tutkimusympäristöjen vastuualue

Tarkista päätöksestä, mikä toimikunta päätti hakemuksestasi. Päättäjätahon voi myös tarkistaa päätösilmoituksen vasemmasta yläkulmasta. Tätä päättäjätahoa vastaa kunkin tutkimusalueen  vastuualue Akatemiassa.

Miten osoitat kysymyksesi Akatemialle?

Kun oma vastuualue on tiedossa, voit osoittaa kysymyksen suoraan ko. vastuualueelle verkkosivun Ota yhteyttä - lomakkeella.

Valitse valikosta oma vastuualue rahoituspäätöksen mukaisesti.

Jos vastuualue ei ole tiedossa, voit lähettää kysymyksen tarvittaessa sähköpostitse Suomen Akatemian kirjaamoon kirjaamo@aka.fi . Kirjaamo ohjaa kysymyksen oikealle taholle.

Päätösilmoituksen allekirjoittanut esittelijä antaa tarvittaessa lisätietoja

Päätösilmoituksen on allekirjoittanut esittelijänä toiminut tiedeasiantuntija, johtava tiedeasiantuntija, ohjelmapäällikkö tai vastaava Suomen Akatemian virkamies. Esittelijä tuntee hakemuksen ja auttaa Akatemian osalta hallinnollisissa kysymyksissä, joihin et saa vastausta omalta suorituspaikaltasi. Esittelijä työskentelee yleensä sillä tutkimuksen vastuualueella, joka on päätöksessä mainittu vastuutaho. Jos päätökseen merkitty esittelijä ei hallinnoi päätöstäsi, on päätökselle nimetty joku toinen vastuuhenkilö samalta vastuualueelta. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Henkilöhaku

Voiko rahoituspäätökseen hakea muutosta?

Katso lisätietoja ja ohjeita rahoituspäätöksen liitteenä olevista rahoitusehdoista ja sen LIITE 1 Muutokset rahoituspäätöksiin. Muutoshakemus tehdään verkkoasioinnissa, josta löydät myös päätöksen ja rahoitusehdot. Jos tarvitset lisätukea asiassa, ota yhteyttä vastuutahoon ja/tai päätösilmoituksen esittelijään. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?