Tutkimussuunnitelman rakenne – Liikkuvuuskutsu Ukrainasta Suomeen -haku

Tätä tutkimussuunnitelman rakennetta noudattavat liikkuvuushakemukset, joissa kutsutaan tutkijoita Ukrainasta Suomeen.

Tutkimussuunnitelma liitetään hakemukseen PDF-muodossa. Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittamaan tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 5 sivua. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1 ja marginaalit 20 mm. Paperikoko on A4. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. (tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei saa käyttää. Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelmaan ja lasketaan siten tutkimussuunnitelman pituuteen.

1. Tutkimushankkeen esittely

1.1 Kuvaile tutkimushanketta, jonka yhteyteen kutsuttavan tutkijan työ liitetään:

  • tarkoitukset ja tavoitteet
  • toteutuksen aikataulu.

1.2 Kerro pääpiirteittäin, miten tutkimushankkeen perusrahoitus on järjestetty (rahoituslähde ja summa). Huomaa, että Akatemian liikkuvuusrahoitusta ei ole tarkoitettu tutkimuskuluihin tai palkkoihin, vaan vierailuista aiheutuviin matka- ja elinkustannuksiin Suomessa.

2. Liikkuvuussuunnitelman esittely ja haettavan rahoituksen erittely

2.1 Esitä liikkuvuussuunnitelma:

  • Kerro suunniteltu ajanjakso (esim. 12 kuukautta alkaen kesällä 2022), jolloin kutsutun on tarkoitus olla Suomessa. Ilmoita vierailuaika myös verkkoasioinnin välilehdellä ”Liikkuvuus (Mobility)”.

2.2 Erittele ja perustele Akatemialta haettava rahoitus:

  • Erittele, mikä on matkakulujen osuus, mikä on elinkustannusten osuus ja kerro, mihin haettavat summat perustuvat (esim. oman organisaation matkustusohje). Tarvittaessa erittele myös majoituksen osuus, vakuutukset, mahdollisiin MELA-maksuihin ja veroseuraamuksiin varautuminen tms.

3. Hakijan meriitit ja tutkimusympäristö

Kerro hakijasta:

  • keskeiset ansiot tutkijana
  • rooli kutsuttavan tutkijan integroimisessa suomalaiseen tutkimusyhteisöön.

4, Ukrainasta kutsuttavan tutkijan meriitit ja tutkimusympäristö

Kerro kutsuttavasta tutkijasta:

  • tutkijanuran vaihe
  • keskeiset ansiot tutkijana
  • suunniteltu rooli suomalaisessa tutkimusryhmässä.

Kerro, miksi kyseinen tutkija valikoitui kutsuttavaksi, miksi hän tarvitsee fyysistä turvaa tutkimustyönsä toteuttamiseksi, miksi juuri Suomi on hänelle sopiva paikka ja miten hänet aiotaan integroida osaksi suomalaista tutkimusyhteisöä.

Nimeä yliopisto, tutkimuslaitos tai muu organisaatio, jossa kutsuttavan tutkijan työ estyi vuonna 2022, kun Venäjän hyökkäsi Ukrainaan.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?